Rokovnik

ROKOVNIK ZA PRIJAVO IN IZVEDBO VPISA V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

 

Prijavljanje kandidatov za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2020/2021 (v programe nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega strokovnega izobraževanja):

 • do 2. aprila 2020

Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ):

 •  8. aprila 2020 (do 16. ure)

Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole:

 • do 23. aprila 2020

Obveščanje osnovnih šol in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisnih mest v srednjih šolah (spletna stran MIZŠ):

 • do 22. maja 2020

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa:

·         do 27. maja 2020

Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka:

 • med 16. in 19. junijem 2020 (do 14. ure)

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka:

 • do 19. junija 2020 (do 16. ure)

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka:

 • 29. junija 2020 (do 15. ure)

Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ):

 • do 1. julija 2020 (do 15. ure)

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

 • do 31. avgusta 2020

 

Prijavljanje kandidatov za vpis v 1. letnik srednje šole (v program poklicno-tehniškega izobraževanja):

 • do 18. maja 2020

Objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ:

 • do 25. maja 2020

Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole:

 • do 8. junija 2020

Vpis:

 • do 8. julija 2020

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

 • do 31. avgusta 2020