Rokovnik

ROKOVNIK ZA PRIJAVO IN IZVEDBO VPISA V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

 

Prijavljanje kandidatov za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2019/2020 (v programe nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega strokovnega izobraževanja):

 • do 2. aprila 2019

Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ):

 •  8. aprila 2018 (do 16. ure)

Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole:

 • do 23. aprila 2019

Obveščanje osnovnih šol in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisnih mest v srednjih šolah (spletna stran MIZŠ):

 • do 22. maja 2019

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa:

·         do 29. maja 2019

Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka:

 • med 18. in 21. junijem 2019 (do 14. ure)

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka:

 • do 21. junija 2019 (do 15. ure)

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka:

 • 28. junija 2019 (do 15. ure)

Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ):

 • do 3. julija 2019 (do 15. ure)

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

 • do 30. avgusta 2019

 

Prijavljanje kandidatov za vpis v 1. letnik srednje šole (v program poklicno-tehniškega izobraževanja):

 • do 17. maja 2019

Objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ:

 • do 24. maja 2019

Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole:

 • do 6. junija 2019

Vpis:

 • do 8. julija 2019

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

 • do 30. avgusta 2019