Rokovnik

NOV ROKOVNIK ZA PRIJAVO IN IZVEDBO VPISA V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

 

Prijavljanje kandidatov za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2020/2021 (v programe nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega strokovnega izobraževanja):

 • do 11. maja 2020

Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ):

 • 20. maj 2020 (do 16. ure)

Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole:

 • do 16. junija 2020 (do 14. ure)

Obveščanje prijavljenih kandidatov o poteku vpisa (posredovanje obvestila):

 • do 24. junija 2020

Obveščanje šol o omejitvah in spremembah obsega razpisnih mest v srednjih šolah (spletna stran MIZŠ)::

·         do 26. junija 2020 (do 16. ure)

Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka:

 • med 30. junijem in 6. julijem 2020 (do 14. ure)

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ):

 • do 6. julija 2020 (do 16. ure)

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka:

 • do 14. julija  (do 15. ure)

Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ):

 • do 16. julija 2020 (do 16. ure)

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta:

 • do 31. avgusta 2020

 

Prijavljanje kandidatov za vpis v 1. letnik srednje šole (v program poklicno-tehniškega izobraževanja):

 • do 18. maja 2020

Objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ:

 • do 25. maja 2020

Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole:

 • do 8. junija 2020

Vpis:

 • do 8. julija 2020

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

 • do 31. avgusta 2020