Strokovna ekskurzija - gradbišče hala Medle roleta

1 gradbišče Medle foto L Žnidaršič
2 gradbišče Medle foto L Žnidaršič
3 agregat betonarne foto L Žnidaršič

4 gradbišče Medle foto L Žnidaršič
5 betonarna foto L Žnidaršič
6 betonarna foto L Žnidaršič

7 betonarna foto L Žnidaršič
8 Glavni trg foto L Žnidaršič
9 vhod v kolektor foto L Žnidaršič

10 Glavni trg foto L Žnidaršič
11 Glavni trg foto L Žnidaršič
12 Glavni trg foto L Žnidaršič

13 Glavni trg foto L Žnidaršič