Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Strojni tehnik

ŠOLANJE TRAJA 4 LETA

Delovna področja, ki jih opravlja strojni tehnik, so izjemno raznovrstna in široka. Tako se strojni tehnik lahko ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem, izdeluje in uporablja tehnično in tehnološko dokumentacijo ter jo ureja in arhivira z uporabo modernih pripomočkov, snuje in konstruira enostavne elemente in naprave. Upravlja in nastavlja numerično vodene obdelovalne in druge stroje ter naprave. Pri svojem delu lahko vodi skupino pri proizvodnji, vzdrževalnih, servisnih in drugih dejavnostih, lahko vodi tudi manjše samostojno podjetje.

Praktični pouk: Strojni tehniki imajo pouk v šolskih delavnicah od 1. do 3. letnika, in sicer 1 dan v tednu vsake 14 dni. Opravljajo ga v ročni delavnici, strojni delavnici, delavnici preoblikovanja, varilnici in CNC delavnici. Oglejte si predstavitve teh delavnic:

ROČNA DELAVNICA

STROJNA DELAVNICA

DELAVNICA PREOBLIKOVANJA

VARILNICA

CNC DELAVNICA


Predstavitveni film za računalniško podprte tehnologije (CNC):Praktično usposabljanje pri delodajalcih (PUD): Strojni tehniki so tekom šolanja po 4 tedne v 2. in 3. letniku pri različnih podjetjih. Največ dijakov je na PUDU v naslednjih podjetjih:

- TPV AVTOMOTIVE d.o.o.,

- Plastoform Šmarjeta d.o.o.,

- KEKO – OPREMA d.o.o.,

- Arex d.o.o. Šentjernej,

- Adria Mobil d.o.o., TRIMO d.o.o.,

- REVOZ d.d., Krka d.d.,

- POVŠE METAL d.o.o.,

- AKRAPOVIČ d.d. in druga podjetja…


Zaposlitvene možnosti: Zaposlujejo jih predvsem zgoraj našteta podjetja in ostala podjetja, pri katerih dijaki opravljajo PUD. Lahko si jih ogledate TUKAJ.<

Nadaljnje izobraževanje: Strojni tehniki lahko po uspešno opravljeni poklicni maturi šolanje nadaljujejo na višjih strokovnih šolah ali fakultetah. Z dodatno opravljenim 5. predmetom na maturi se lahko vpišejo tudi na univerzitetni študij v več smereh. Največ naših dijakov nadaljuje študij na Višji strokovni šoli na ŠC Novo mesto ali na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. 


Več o programu STROJNI TEHNIK

PREDSTAVITVENI FILM (2019):

Avtorja: David Jakše in Klemen Smolič, 3.aS (strojni tehnik)

Izjave dijakov:  
Bivši dijaki: Predmetnik

Predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
A - Splošno-izobraževalni predmeti
Slovenščina 140 128 96 128
Tuji jezik 105 128 96 96
Matematika 105 96 96 80
Umetnost 70 0 0 0
Zgodovina 105 0 0 0
Geografija 70 0 0 0
Sociologija/Psihologija 0 0 64 0
Fizika 70 64 0 0
Kemija 70 0 0 0
Športna vzgoja 105 96 64 80
B - Strokovni moduli
Tehniško komuniciranje 70 64 0 0
Načrtovanje konstrukcij 0 0 0 144
Poslovanje in organizacija 0 0 64 0
Učinkovita raba energije 0 0 64 80
Lastnosti mat., prim.obl.in preobl. 0 64 0 0
Delovanje krm. in električnih komp. 70 64 0 0
Obdelava gradiv 70 64 0 0
Spajanje gradiv in topl. obdelava 0 80 32 0
Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije
/Računalniško podprte tehnologije
/Energetski sistemi
0 0 160 0
Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije
/Računalniško podprte tehnologije
/Energetski sistemi
0 0 160 0
Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu
/Načrtovanje stavbnih instalacij
/Avtomatizacija in robotika
0 0 0 160
Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu
/Načrtovanje stavbnih instalacij
/Avtomatizacija in robotika
0 0 0 160
C - Praktično izobraževanje v šoli
znotraj modulov 52,5 96 288 64
Č - Praktično usposabljanje z delom
pri delodajalcu 0 160 160 0
D - Odprti kurikul
Strojniška mehanika 0 96 96 0
Strojna obdelava 0 32 64 0
Strojni elementi 0 32 0 0
Ročna obdelava 70 0 0 0
IPM ali IPA 0 0 0 32
Priprava tehnološke dokumentacije 0 0 0 96
Nemščina 35 32 0 0
E - Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela
Aktivno državljanstvo 0 0 35 0
Interesne dejavnosti 120 120 120 80

Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak lahko izbere po dva strokovna modula izmed razpoložljivih treh.