Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Svetovalna služba

Področje dela svetovalne službe Srednje strojne šole zajema delo z dijaki, učitelji in starši. Sodeluje pri vpisu in sprejemu novincev, pomaga pa dijakom tudi pri svetovanju glede ponavljanja ali preusmerjanja. Svetovalna služba se vključuje v pomoč dijakom in staršem pri reševanju kompleksnejših pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj. Po potrebi pomaga dijakom in staršem pri vzpostavitvi komunikacije z učitelji in z ustreznimi zunanjimi ustanovami. Z dijaki, učitelji in starši se vključuje v obravnave individualno ali skupinsko. Koordinira delo z dijaki s posebnimi potrebami in s svojimi pedagoškim ter psihološkim znanjem nudi dodatno strokovno pomoč. Pri svojem delu se zavzema za integracija in inkluzija dijakov s posebnimi potrebami ter dijakov, ki prihajajo iz različnega kulturnega, socialnega in jezikovnega okolja. 

Z dijaki in starši opravlja preventivno svetovalno delo v obliki različnih delavnic, predavanj in izobraževanj ter kurativno svetovalno delo v obliki pogovora, svetovanja, pomoči pri reševanju težav, iskanja primernih odgovorov na določena vprašanja.

Aktivno sodeluje z ustreznimi zunanjimi ustanovami, kot so centri za socialno delo, policija, posvetovalnica za otroke in mladostnike, različna društva, nevladne organizacije, dijaški domovi, zdravstveni domovi...

Svetovalna služba Srednje strojne šole tako pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci kot celota čimbolj uspešni pri uresničevanju zastavljenih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Svetovalni delavki na Srednji strojni šoli: 

Kaja Ivanetič (#EM#6b6068622a6c7066666c7e626f4d7d6c3d7f7f3d677c#EM#)  in 

Eva Nered (#EM#6577632d6a6074626c497968216363216378#EM#).


Telefonska številka: 07/39 32 155


Posvetovalnica za starše in dijake