Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Eko šola

Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja. V program se lahko vključijo slovenske vzgojne in izobraževalne ustanove: vrtci, osnovne in srednje šole, centri šolskih in obšolskih dejavnosti ter domovi.

Temeljni namen Ekošole je spodbujanje in večanje ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter spodbujanje angažiranosti v lokalni skupnosti in širše.


https://ekosola.si/

 

Srednja strojna šola je postala del Ekošole leta 2001. V tem okviru se vsako leto pridružimo več projektom oz. z njimi nadaljujemo. Dejavnosti programa Ekošola vključujemo v letni delovni načrt šole in jih skušamo v čim večji meri izvajati kot del rednega pouka.

 

V šolskem letu 2020/2021 se je naša šola pridružila šestim projektom, ki bodo realizirani z različnimi dejavnostmi.

 

1)     Sodelovanje na Ekokviz-u za srednje šole, na katerem lahko dijaki prikažejo dodatna in bolj poglobljena znanja na posameznih okoljskih področjih (ki jih kasneje lahko uporabijo v vsakdanjem življenju); tema letošnjega kviza je ENERGIJA in OGLJIČNI ODTIS.

 

https://ekosola.si/ekokviz-za-srednje-sole-20-21/     


Eko kviz 2020   Eko kviz 2018   Eko kviz 2017   Eko kviz 2016

             2020       2018           2017     2016


2)   Mladi v svetu energije: ozaveščanje o pomenu energije, različnih virih energije ter ukrepih za učinkovito rabo energije (ogled vetrne elektrarne in hidroelektrarne, ugašanje in izklapljanje električne opreme, ko se ne uporablja, zbiranje odpadnih baterij).

 

https://ekosola.si/mladi-v-svetu-energije-20-21/

 

3)   Ekošola meri odtis CO2: merjenje ogljičnega odtisa razreda in šole (s pomočjo posebnega kalkulatorja), spoznavanje lastnega vpliva na podnebne spremembe ter priprava in izvajanje načrta ukrepov za zmanjšanje ogljičnega odtisa.

 

https://ekosola.si/ekosola-meri-odtis-co2-20-21/

 

4)   LEAF – Znanje o gozdovih: ozaveščanje o gozdovih in njihovi okoljski vlogi ter pomenu trajnostnega upravljanja gozdov (obisk gozdarja, obisk lovca, sodelovanje na likovnem natečaju na temo »gozd«, sajenje dreves).

 

https://ekosola.si/znanje-za-gozdove-20-21/

 

5)  ALTERMED: ozaveščanje o zdravi in uravnoteženi prehrani s poudarkom na pomenu uživanja lokalno pridelane sezonske hrane (hkrati z iskanjem predlogov za zmanjšanje količine zavržene hrane).

 

https://ekosola.si/altermed-20-21/        Altermed 2017     Altermed 2019

 

6)   MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE: dijaki spremljajo aktualne krajevne dogodke, ki se tičejo varovanja okolja in trajnostnega razvoja, pripravljajo prispevke ter jih objavljajo v šolskem časopisu, na šolski spletni strani in oglasni deski, v lokalnih medijih idr.

 

https://ekosola.si/mladi-porocevalci-za-okolje-20-21/

 

Pripravili smo tudi lasten projekt ZDRAVO BO, v okviru katerega izvajamo aktivnosti za krepitev telesnega/duševnega zdravja in dobrega počutja ter ozaveščamo o pomenu humanitarnosti (izvajanje pohodov in planinskih izletov, organizacija športnih in kulturnih prireditev, vsakodnevne »minute za zdravje«, izdelava novoletnih voščilnic za oskrbovance domov starejših občanov, krvodajalska akcija).

 

Poseben izziv letošnjega šolskega leta predstavlja tudi vprašanje, kako dejavnosti, ki naj bi se odvijale »na terenu«, prenesti v virtualno okolje.

 

(Zdaj že tradicionalnega dogodka PEŠ V ŠOLO nam na srečo ni bilo treba izvesti »na daljavo«.)

 

Peš v šolo 2020 1