Napovednik


20. oktober 2019
Dijaki in profesorji si bodo ogledali film z naslovom Prijatelja za vedno....


17. oktober 2019
Dijaki si bodo ogledali.....

16. oktober 2019
Učitelje in dijake 1. aM obveščamo, da organiziramo športno dejavnost ...

16. oktober 2019
Dijaki se bodo podali na Mirno goro....

15. oktober 2019
Učitelje in dijake 1. aS in 1. bS obveščamo ...

14. oktober 2019
Učitelje in dijake 3. aS in 3. bS obveščamo ...

Podatki o šoli


Šolski center Novo mesto
Srednja strojna šola
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto

Telefoni:
  • hišna centrala: (07) 39-32-100
  • telefaks: (07) 39-32-124
  • zbornica: (07) 39-32-154
  • tajništvo: (07) 39-32-152
  • svetovalna služba: (07)-39-32-155
  • odjava malica (samo SMS): 041-303-610

Ravnatelj:
Sebastijan Brežnjak, univ. dipl. inž.
#EM#7364606277716f6d696724697e6874617a70795367763b7975376972#EM#
telefon: (07) 39-32-150

Pomočnik ravnatelja:
Dušan Okleščen, prof.
telefon: (07) 39-32-153

Svetovalno delo:
Vesna Badjuk Kunaver, univ. dipl. psih.
#EM#7664716d652b64666c637f604c7e6d227e7c3c607d#EM#
telefon: (07) 39-32-155

Kaja Ivanetič, mag. prof. ped. in mag. prof. zgo
telefon: (07) 39-32-155

Poslovna sekretarka:
Darja Kraševec, poslovna sekretarka
telefon: (07) 39-32-152