Projekti

Srednja strojna šola Novo mesto je poleti 13. junija 2001 slovesno podpisala EkoListino v tem času, ko je šla med šolske klopi, ki je bila v programu Ekošola, ki je mednarodno predstavljen program celostnih okoljskih vzgoj v izobraževanju. Čim več vsebin objavi vključi v reden pouk, vsako šolsko leto pa ostanemo tudi pri številnih projektih, s tem pa lahko posnamemo diaške družbe v večanje ozaveščenosti o trajnostnem razvoju. 

 

V šolskem letu 2018/2019 smo strojniki začeli veliko aktivnosti, npr. zaznamovali smo Dan brez avtomobila s dogodkom Gremo peš v šolo, sodelovali smo na Ekokvizu, na likovnem natečaju, sodelovali na sejmu Altermed, zbirali smo zamamaške plastenke v odpadnih baterijah, darovali smo kri in se posvetili odnosov med dijaki.

 

In kaj smo že začeli v poletnem šolskem letu?

- ponovili smo dogodek Peš v šolo ( https://www.lokalno.si/2019/10/02/226128/zgodba/Tudi_strojniki__pesacili_v_solo___eni_vzeli_ravnatelja__drugi_zupana/?cookieu=ok )

- trenutnojamo skrb za dobre medsebojne odnose v strpnosti

- profesorji, ki so tako praznovali abrahama, da so tako v okolici edini zasadili drevesa

- sodelovali v projektu Ekobranje za ekoživljenje

- sodelovali smo na likovnem natečaju

- zbirajo odpadne baterije

- izdelali smo opozorilne v ozaveščevalnih nalepkah za stikale v elektronskih napravah in nad umivalniki

- bili smo na državnem tekmovanju Ekokviz