Svet staršev šole

Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih posameznih oddelkov. Predsednica sveta staršev je ga. Simona Volf, namestnica pa ga. Katica Gorenc.