Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Splošne informacije

RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE

V tem šolskem letu lahko starši dobijo informacije popoldne na govorilnih urah in roditeljskih sestankih.(poglejte razpored). Takrat so staršem na voljo vsi učitelji. S skupnimi močmi bomo lažje in pravočasno reševali probleme, zato naj starši redno obiskujejo roditeljske sestanke in govorilne ure.

Vsak učitelj ima še enkrat tedensko dodatno govorilno uro. Takrat se lahko starši osebno zglasijo v šoli ali pa pokličejo po telefonu (poglejte razpored)

SVET STARŠEV

Je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih posameznih šol.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Vsaka šola ima svojo svetovalno delavko, s katero se lahko dijaki in starši pogovorijo o učnih težavah, o možnostih za nadaljnje šolanje, o preusmeritvah in o drugih problemih. Svetovalne delavke izvajajo tudi vpis novincev v prvi letnik in poklicno tehniške programe. (preberite več)

KNJIŽNICA

Je s svojo dejavnostjo sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela. Knjižničarke dijake, vajence in druge uporabnike navajajo na samostojno uporabo knjižnega gradiva in knjižničnih pomagal ter sodelujejo s profesorji pri uvajanju novih in drugačnih metod in oblik dela. V knjižnici potekajo bibliopedagoške ure, ure knjižne in knjižnične vzgoje ter ure interesnih dejavnosti.

ŠOLSKA PREHRANA


Dijaki in vajenci se lahko naročijo na dijaško malico ali topli obrok, v jedilnici šole lahko kupijo sadje, sendviče, pecivo in pijačo ter hrano in pijačo z avtomatov. Malicajo po razporedu v glavnih odmorih.

ZDRAVSTVENO VARSTVO

Za dijake in vajence 1. in 3. letnikov so organizirani sistematski zdravstveni pregledi. Razpored je viden v eAsistentu.