Napovednik


22. maj 2020
Obveščamo vse dijake zaključnih letnikov, da bo podelitev spričeval in obvestil o uspehu v ponedeljek, 25. 5. 2020.

15. maj 2020
V ponedeljek, 18.5.2020, se v šolo vračate vsi dijaki zaključnih letnikov, ki ste izrazili željo in ste razredniku oddali podpisano izjavo. Veljali bodo posebni ukrepi, z upoštevanjem le-teh boste zmanjšali možnost za okužbo in s tem zaščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik. Popolne varnosti ni.

14. maj 2020
Priprave bodo potekale dva tedna, in sicer od 18. 5. do 29. 5. 2020. Urnik je objavljen tudi v eAsistentu.

12. maj 2020
Knjižnica bo od ponedeljka, 18. 5 2020, ODPRTA od 7.00 do 13.00 ure.

4. maj 2020
za dijake zaključnih letnikov SSI in PTI...

22. april 2020
Obveščamo vas, da je rok za oddajo Prijave za vpis v začetni letnik srednje šole premaknjen na 11. maj 2020.

20. april 2020
Vstopamo v 6. teden pouka na daljavo, prav prilegle se bodo bližajoče počitnice. K pouku na daljavo vas je pristopila že velika večina. Želimo si, da bi se k pouku vključili prav vsi.

Pomembno


19. maj 2020

Izredni izpitni rok

Zaradi izrednih razmer se dijakom zaključnih letnikov omogoči dodatni tretji (izredni) izpitni rok opravljanja popravnih izpitov še pred začetkom mature, in sicer 27. 5. in 28. 5. 2020. V tem roku lahko dijaki zaključnega letnika opravljajo popravni ali dopolnilni izpit iz samo enega predmeta.

Prijaviti se je potrebno v e-obliki do 21. 5. 2020.  Obvestilo ste prejeli tudi preko eAsistenta.

Prijavnica k izpitu.pdf

Razpored:

23. marec 2020

SVETOVANJE NA DALJAVOSituacija, v kateri smo trenutno, pred nas postavlja nove izzive in zahteve. 
Če imate vprašanja v povezavi z opravljanjem šolskih obveznosti ali pa zaradi tega (ali česa drugega) doživljate stisko, se lahko obrnete na šolski svetovalni delavki:


SOS

Podatki o šoli


Šolski center Novo mesto
Srednja strojna šola
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto
fb  yt  ar  rss
Telefoni:
  • hišna centrala: (07) 39-32-100
  • zbornica: (07) 39-32-154
  • tajništvo: (07) 39-32-152
  • svetovalna služba: (07)-39-32-155
  • odjava malica (samo SMS): 041-303-610

Ravnatelj:
Sebastijan Brežnjak, univ. dipl. inž.
#EM#7364606277716f6d696724697e6874617a70795367763b7975376972#EM#
telefon: (07) 39-32-150

Pomočnik ravnatelja:
Dušan Okleščen, prof.
telefon: (07) 39-32-153

Svetovalno delo:
Kaja Ivanetič, mag. prof. ped. in mag. prof. zgo
telefon: (07) 39-32-155
.
Eva Šilc, mag.psih.

Vesna Badjuk Kunaver, univ. dipl. psih.
#EM#7664716d652b64666c637f604c7e6d227e7c3c607d#EM#
telefon: (07) 39-32-155

Poslovna sekretarka:
Darja Kraševec, poslovna sekretarka
telefon: (07) 39-32-152