Napovednik


22. marec 2018
v četrtek, 22. marca 2018 ...

14. marec 2018
V sredo, 14.3.2018 ...


16. februar 2018
16. 2. 2018 je bila v sejni sobi ŠC Novo mesto razglasitev zmagovalca logotipa za mednarodni projekt KA2 Math for life. Podrobnosti: Razglasitev zmagovalca logotipa za Math For Daily Life ŠCNM.pdf

16. februar 2018
V torek, 20. februarja 2018 ...

15. februar 2018
V sredo, 21. 02. 2018 ...

14. februar 2018
v sredo, 14. februarja 2018 ...

Podatki o šoli


Šolski center Novo mesto
Srednja strojna šola
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto

Telefoni:
  • hišna centrala: (07) 39-32-100
  • telefaks: (07) 39-32-124
  • zbornica: (07) 39-32-154
  • tajništvo: (07) 39-32-152
  • svetovalna služba: (07)-39-32-155
  • odjava malica (samo SMS): 041-303-610

Ravnatelj
Sebastijan Brežnjak, univ. dipl. inž.
#EM#7364606277716f6d696724697e6874617a70795367763b7975376972#EM#
telefon: (07) 39-32-150

Pomočnik ravnatelja
Dušan Okleščen, prof.
telefon: (07) 39-32-153

Svetovalna delavka
Vesna Badjuk Kunaver, univ. dipl. psih.
#EM#7664716d652b64666c637f604c7e6d227e7c3c607d#EM#
telefon: (07) 39-32-155

Poslovna sekretarka
Darja Kraševec, poslovna sekretarka
telefon: (07) 39-32-152