Postopek za vpis učencev v SŠ

rokovnik 2020.pdf

rokovnik pti 2020.pdf

POSTOPEK VPISA

Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/06, 17/06 in 12/08, 107/12) določa prijavljene kandidate za vpis v srednje šole. V neposredni vlogi v izbranih kandidatov pravilnik določa izbiro kandidatov v dveh krogih.

V drugem krogu šole smo na podlagi zaključnih ocen obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razredov osnovne šole izbrali kandidate za 90% razpisanih mest. Z učnim uspešenim kandidatom lahko dobite največ 175 točk. 
V drugem krogu lahko kandidati, ki niso bili izbrani v šoli, po prijavljenih, kandidirajo na preostalih 10% vpisanih mest na vseh šolah, ki jih omejijo v vpise v vse še prosta vpisana mesta v šolah, ki nimajo nobenih prijavljenih kandidatov.

Več informacij o prijavah za vpis lahko najdete na spletnih straneh 
Ministrstva za izobraževanje, znanost v športu .