Predmeti na PM

SEZNAM PREDMETOV POKLICNE MATURE


PROGRAMA:
STROJNI TEHNIK – SSI IN STROJNI TEHNIK – PTI


1. predmet PM: SLOVENŠČINA – pisni in ustni izpit
2. predmet PM: STROJNIŠTVO  – pisni in ustni izpit
3. predmet PM: MATEMAKA ali TUJI JEZIK – pisni in ustni izpit
4. predmet PM: IZDELEK oz. STORITEV IN ZAGOVOR 

PROGRAM:
AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI


1. predmet PM: SLOVENŠČINA – pisni in ustni izpit
2. predmet PM: AVTOMEHATRONIKA  – pisni in ustni izpit
3. predmet PM: MATEMAKA ali TUJI JEZIK – pisni in ustni izpit
4. predmet PM: IZDELEK oz. STORITEV IN ZAGOVORPetra Štritof Šiško, prof.
tajnica ŠMK za PM