• Novice
1. julij 2020

Podelitev spričeval poklicne mature

Predhodno je treba vrniti vso izposojeno gradivo v knjižnico ter poravnate dolgove (po položnici).