ŠMK

ŠOLSKA MATURITETNA KOMISIJA


V šolskem letu 2016/2017 je sestava Šolske maturitetne komisije naslednja:


predsednik: Sebastijan Brežnjak, univ. dipl. inž.
namestnik: Matej Peterlin, inž.
tajnica: Petra Štritof Šiško, prof.
članica: Helena Pečarič, prof.
članica: Sanja Ban, prof.