Koledar poklicne mature

 

 

 

Petra Štritof Šiško, prof.

 

Sebastijan Brežnjak, univ. dipl. inž.

tajnica PM

 

predsednik ŠMK