Nižje poklicno izobraževanje

Šolanje traja 2 leti in je namenjeno predvsem učencem, ki niso uspešno zaključili OŠ ali pa so zaključili OŠ s prilagojenim programom.