Nižje poklicno izobraževanje

Šolanje traja 2 leti: POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH