Nižje poklicno izobraževanje

Šolanje traja 2 leti: