Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednjih šolah