Strokovna ekskurzija, 3. letniki SSI, četrtek, 28. marec 2019

Dijaki razredov 3. aS, 3. bS in 3. cS imajo strokovno ekskurzijo v četrtek, 28. 03. 2019, v Kovinoplastika Lož in veterno elektrarno Razdrto.

Str Eks Vetrnica Kovinoplastika Križna jama 3aS 3bS 3cS.pdf