Podelitev spričeval po popravnih in dopolnilnih izpitih, sreda, 3. julij 2019

Ob 9. uri boste dijaki prevzeli obvestila o uspehu oz. spričevalo....

podelitev spričeval po popravnih izpitih 2019.pdf