Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Vec o tem

Učenje učenja

1.    POMOČ DIJAKOM PRVIH LETNIKOV PRI ISKANJU LASTNE STRATEGIJE UČENJA

2.    PREDSTAVITEV in URJENJE ZNANIH UČNIH STRATEGIJ

3.  MEDPREDMETNO POVEZOVANJE V VSEBINAH IN STRATEGIJAH - 10 profesorjev, ki poučujemo splošne predmete in strokovne module (SLO, MAT, BIO, RUP, INS, PLM, ANG, NAR za otroke, MOT, TJA, USI LIK; GLA, INS, IGO, ŠOT

4.     STRATEGIJA OPIS ZA UČENJE TEMELJNEGA ZNANJA

Za spodbudo doživljanja učne vsebine in za osebni pomen usvojenega znanja smo razmišljali, kako bi naši dijaki na mestu vzgojitelja svojim gojencem razložili najpreprostejše vsebine. S pomočjo literature in dognanj smo razvili novo strategijo učenja za predbralno in predpisalno obdobje – OPIS.

Strategija OPIS je način pridobivanja novega znanja z opazovanjem, poimenovanjem, iskanjem lastnosti k poimenovanemu in sestavljanjem besedil – opisa.

Triletni dosežki, v katerih bomo nadgrajevali svojo dejavnost:

*      Bodoči vzgojitelji so uzaveščali svoje poslanstvo v iskanju primernih načinov učenja za svoje gojence in njihovo samostojno učenje.

*      Z doumevanjem koristnosti učenja z ustrezno strategijo so iskali lastne primerne strategije učenja za posamezne vsebine.

*      S strategijo OPIS lahko pridobivamo znanje pri vseh predmetih kurikuluma - modulih: JIZ, NAR za otroke, MOT, TJA, USI LIK; GLA, IGO, ŠOT.