Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Vec o tem

Zdrava šola

V tem šolskem letu bomo še naprej aktivni v mednarodnem  projektu  Evropska mreža zdravih šol. Vodja projekta na šoli bo Dejan ARNIK. Poglavitna naloga projekta bo spodbujanje odgovornost posameznika, družine in skupnosti za zdravje.

 

Vsebine zdravja šola vključuje na več načinov: med  poukom,  razredne ure,  roditeljski sestanki, interesne dejavnosti …PROJEKTI, NALOGE, DEJAVNOSTI, KI JIH NAČRTUJETE V TEM  OBDOBJU

CILJI

 

CILJNA SKUPINA

 

IZVAJALCI

 

TRAJANJE NALOGE

 

 

METODE IN OBLIKE DELA

 

Zdravstvena vzgoja in odnos do zdravil

K: spoznajo zdravila, naučijo se postopka oživljanja, vadba, telovadba, rekreacija

D: razvijanje odnosa do sebe, do zdravja, do rekreacije

2.letniki, ostali letniki

Ana Logar, Alenka Prevalšek

zunanji sodelavci, profesorji na šoli

1 teden

Delavnice

Predstavitve

Predavanja

Okrogle mize

Spoznajmo sladkorno bolezen

K: spoznajo sladkorno bolezen kot bolezen sodobnega časa

D: zdrav način življenja, sodobno življenje – prednosti in slabosti

skupina dijakov 3. in 4. letnika

Danica Fabac

Mira Brodarič, dipl.medicinska sestra

3 mesece

Predavanja

Pogovori

 

Spolnost (varna in odgovorna spolnost, AIDS zaznamuje, odnos do istospolnih)

Bolezni, ura biologija posvečena anatomiji človeškega telesa, vitalni organi

K: spoznati kaj je odgovorna spolnost, poznati vzroke in načine širjenja virusa HIV, sprejemanje drugače spolno usmerjenih

D: razvijanje pozitivnega odnosa do telesa s stališča spolnosti, drugačnosti

2.letnik

 

vsaj po ena razredna ura

D. Fabac, Janja Javoršek, Dejan Arnik, Alenka Prevalšek

 

razredniki s pomočjo prof. biologije

skozi celo leto

predstavitve

vodeni razgovori

delavnice

 

Za zdrave presoje in še bolj zdrave misli (odnosi)

 

 

 

 

K:spoznati konstruktivno reševanje konfliktov, oblikujejo konstruktiven dialog

D boljši odnosi med dijaki, med dijaki in učitelji ter med učitelji

vsi dijaki v oddelčnih skupnostih

 

učiteljski zbor

razredniki

 

 

 

ravnateljica s sodelavci

skozi celo leto (6 – 8) razrednih ur

 

tema na konferenci

Delavnice

(10 korakov do boljše samopodobe)

Glasbena terapija -

zdravljenje z glasbo

 

 

 

 

D: spoznavanje in uporaba  glasbe kot sredstva, ki omogoča izboljšanje celostnega zdravja

K: spoznavanje glasbil za zdravljenje, spoznavanje in uporaba glasbenih tehnik v zdravstvene namene

1. letnik,

Lorena Mihelač

1 mesec

Predavanje, delavnice, poizkusi

Jejmo zdravo

 

 

 

 

 

 

K: spoznajo pomen raznolike, zdrave prehrane za otroke in odrasle, razvijajo kulturo hranjenja in jo prenašajo na otroke v vrtcu

D: izoblikujejo odnos do zdrave prehrane in ga znajo posredovati drugim

1. letnik

 

3. letnik

2. letnik