Obrazci za prijavo in odjavo PM


1. PREDPRIJAVA K POKLICNI MATURI  

2. PRIJAVA K POKLICNI MATURI

3. ODJAVA OD POKLICNE MATURE

4. PRIJAVA K IZPITU IZ PREDMETA SPLOÅ NE MATURE (PETI PREDMET)


Vse obrazce najdete na spletni strani MIZKÅ  v razdelku Dokumentacija SÅ Kandidat se mora prijaviti k PM na Å¡oli, ki jo obiskuje, najpozneje 60 dni pred spomladanskim izpitnim rokom in najpozeje 45 dni pred jesenskim in zimskim izpitnim rokom.

Iz upravičenih razlogov se lahko kandidat prijavi k PM najkasneje 10 dni pred rokom za začetek PM. O upravičenosti razlogov odloči šolska maturitetna komisija za PM.

Kandidat se lahko pisno odjavi od PM najkasneje 3 dni pred začetkom izpitnega roka. Če se kandidat ne udeleži posameznega izpita, pa se ni odjavil v roku, je v tem izpitnem roku in pri tem predmetu neocenjen.