Projekt COMENIUS individualna mobilnost dijakov

Na Srednji šoli Metlika že nekaj let izvajamo mednarodni projekt Comenius - individualna mobilnost. Prvič smo bili gostitelji latvijski dijakinji Viktoriji Patupa v šolskem letu 2012/2013.

V šolskem letu 2013/2014 so udeleženci individualne mobilnosti naša dva dijaka, Kristina Cvitkovič in Matic Srdarev. V istem šolskem letu se bo individualne mobilnosti udeležil še en latvijski dijak.

COMENIUS - individualna mobilnost