Å MK

Poklicno maturo na šoli vodi šolska maturitetna komisija, ki jo sestavljajo: predsednik, namestnik, tajnik in najmanj dva člana. Predsednik ŠMK je ravnateljica, ki imenuje namestnika, tajnika in dva člana šolske maturitne komisije


Člani šolske maturitetne komisije za šolsko leto 2012/13


PREDSEDNICA: Branka KLARIĆ, ravnateljica

PODPREDSEDNICA: Marija NEMANIČ, ocenjevalka in izpraševalka pri SLO

TAJNICA: Nataša KOLBEZEN

ČLANI:         Miroslava BRINC, ocenjevalka in izpraÅ¡evalka pri ANG in VPO

                       Natalija KUNIČ, ocenjevalka in izpraÅ¡evalka pri 4. izpitni  enoti

                       Maja KONČAR, ocenjevalka in izpraÅ¡evalka pri MAT

                       Dejan ARNIK, 2. ocenjevalec in izpraÅ¡evalec pri ANG

                       Janja JAVORÅ EK, ocenjevalka in izpraÅ¡evalka pri VPO

                       Alenka PREVALÅ EK, ocenjevalka in izpraÅ¡evalka pri VPO

                       Nina BRADICA, 2. ocenjevalka pri SLO