Predmeti

Predmeti poklicne mature:

1.      slovenščina – pisni in ustni izpit

2.      vzgoja predÅ¡olskega otroka – pisni in ustni izpit

3.      matematika ali tuj jezik /angleščina/ - pisni in ustni izpit

4.     trije nastopi v vrtcu z zagovorom