Organizatorica PUD-a na Å¡oli

Kontaktni podatki

Za vse informacije v zvezi s praktičnim usposabljanjem z delom (PUD) se obrnite na: 

Natalijo KUNIČ
Organizatorico praktičnega usposabljanja z delom
Tel.: 07 369 13 10
e-naslov: 
#EM#6e607662686c6c6626627f65656e4e7c733c7c7e3a667f#EM#

 

PoÅ¡to v zvezi s PUD naslovite na: 

Å olski center Novo mesto, Srednja Å¡ola Metlika
Partizanski trg 4
8330  Metlika
s pripisom: za PUD