Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Vec o tem

Naravoslovni projekt

Naravoslovni projekt VODA

V šolskem letu 2008/2009 smo dijaki prvih letnikov dobili na urnik nov predmet NARAVOSLOVNI PROJEKT, in sicer na temo VODA. Predmet je sestavljen iz štirih sklopov, in sicer iz biološkega, kemijskega, fizikalnega ter higienskega.

 

 

Tako smo se 26. maja 2009 odpravili na Obrh, kjer smo izvajali nekaj bioloških, kemijskih in fizikalnih vaj.

 

Fizikalne vaje: profesor Jože Vraničar

Pri fizikalnih vajah smo govorili predvsem o energiji, tako sončni kot vodni. Izmerili smo pretok vode in naredili svoj domači kolektor ter preučili njegovo delovanje.

 

Kemijske vaje: profesorica Ana Logar

Pri kemijskih vajah smo vzeli vzorec vode, ki smo ji naslednji dan pri nadaljevanju vaj izmerili trdoto in pH vrednost ter s poskusi ugotavljali prisotnost nitratov, fosfatov, nitritov in amoniaka. Naše ugotovitve so pokazale, da je voda v Obrhu zelo čista, saj vsebuje zelo malo strupenih primesi.

 

Biološke vaje: profesorica Danica Fabac

Pri bioloških vajah smo se ukvarjali z laboratorijskim delom. Na terenu smo si najprej ogledali kraj okoli izvira vode ter ugotovili, da je potok Obrh celinska voda, h kateremu spada močvirje in leži ob Metliki. Opisali smo njegove značilnosti in začeli z raziskovanjem vode. Nekaj učencev je skupaj s profesorico iz vode pobiralo organizme, ki so jih ostali s pomočjo določevalnih ključev razvrstili v skupine in jih poskušali opisati. Nekaj izmed njih smo si jih kasneje ogledali tudi pod mikroskopom in jih natančneje preučili. Glede na najdene organizme, kot je ličinka mladoletnice (indikatorska žival za čisto vodo), smo dobili še en dokaz, da je voda v Obrhu res čista in je primerna za pitje.

 

 

 

Varno in Zdravo okolje: profesorica Darja Bremec

Pri predmetu varno in zdravo okolje smo poslušali predavanje o vodi. Ogledali smo si zbiralnico pitne vode iz Obrha na Veselici ter komunalno čiščenje vode na komunalni upravi Metlika.

 

 

                                                                                                                Nina Putiš, 1. a