Pravljice

Z dijaki 3.a oddelka smo v začetku junija predstavili tri pravljice oddelkom podaljšanega bivanja OŠ Metlika.Ustvarjene pravljice so nastale pri predmetu Ustvarjalno izražanje-Ples.

060620111177   060620111176   060620111142   060620111141 060620111127    060620111122    060620111116