Vzgojiteljada 2012

PRIJATELJSKE VEZI V IZOLI

Tudi v letoÅ¡njem letu se je naÅ¡a Å¡ola udeležila tradicionalnega srečanja slovenskih vzgojiteljskih Å¡ol. Bili smo v Izoli na Srednji gostinski in turistični Å¡oli, sodelovalo pa je 10 srednjih Å¡ol s programom predÅ¡olska vzgoja. Iz naÅ¡e Å¡ole se nas je bilo     in sodelovali smo na različnih področjih, ki so jih za nas pripravili Izolčani. Ob prihodu smo imeli sprejemni program in nato sprehod po mestu in ogled znamenitosti. Dan je bil izvrsten. V nadaljevanju smo se porazdelili v delavnice, kjer smo aktivno ustvarjali dve uri. S soÅ¡olcem Maticem sem delala v novinarski delavnici. Zbirala sva informacije in dodajala komentarje, da bi kar najbolj nazorno opisovala tamkajÅ¡nje dogajanje. VÅ¡eč mi je bilo. Sledila je zaključna prireditev, na kateri smo sodelovali vsi dijaki. Dobro je bilo kosilo in Å¡e boljÅ¡i občutki, ki so nas prevevali, saj smo v Izoli sklenili nova prijateljstva za vedno.

Petra Cesar, 2. a
Kaj smo počeli in kako smo se imeli lahko razberete ob slikah naših dijakov.