Vodnik za dijake

PUD je kombinacija dela in izobraževanja. 

Je obvezen del naÅ¡ega izobraževalnega programa in  ga morate uspeÅ¡no opraviti vsi dijaki v določenem obsegu  ur programa predÅ¡olska vzgoja, da lahko izobraževanje uspeÅ¡no zaključite.

Dijaki z aktivnim vključevanjem v neposredni delovni proces vrtca doživljajo delo vrtca, organizacijo dela in vlogo udeležencev v tem procesu. Hkrati spoznavajo otroke in sodelovanje s starši. Razvijajo ustvarjalnost, vztrajnost, fleksibilnost, natančnost in smisel za kreativno uporabo znanja. Ob lastnih izkušnjah ob delu v vrtcu pridobijo potrditev o pravilnosti poklicne odločitve.

      Navodila dijakom za pisanje dnevnika PUD 4.let.pdf

            Navodila dijakom PUD 3. letnik.pdf

            Navodila dijakom PUD 4. letnik.pdf