Dijaška skupnost

Načrt dela dijaÅ¡ke skupnosti za Å¡olsko leto 2014/2015 


Mentorica DS: Marija Nemanič, prof.

 

Naloga

Opis

Vključevanje dijakov v delo šole in širše

 • Izvolitev predstavnikov v komisijah za prehrano
 • Sodelovanje pri izvajanju hiÅ¡nega reda Å¡ole
 • Sodelovanje, povezanost in srečanja z drugimi Å¡olami
 • Sodelovanje pri izvedbi solidarnostnih akcij RK in drugih dobrodelnih organizacijah

Skrb za dobro delo in počutje dijakov na šoli

 • Zaznavanje in reÅ¡evanje problemov dijakov v sodelovanju z vodstvom Å¡ole in učitelji, zbiranje predlogov in pritožb ter njihovo posredovanje vodstvu Å¡ol
 • Spremljanje in izboljÅ¡anje medsebojnih odnosov na Å¡oli
 • Skrb za prometno osveščenost in varnost dijakov
 • Skrb za urejeno notranjost in okolico Å¡ole
 • Sodelovanje dijakov na tekmovanjih
 • Skrb za čimbolj zdravo in kvalitetno prehrano dijakov

Dejavnosti dijakov na Å¡oli

 • Predstavitev Å¡ole na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu
 • Izvedba medoddelčnega tekmovanja
 • Sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi raziskovalnih, kulturnih in Å¡portnih programov
 • Pomoč in svetovanje dijakom pri načrtovanju maturantskih izletov
 • Kvalitetna izvedba maturantskih plesov
 • Obveščanje dijakov o kulturnih, Å¡portnih prireditvah v kraju in Å¡irÅ¡i okolici
 • Obveščanje dijakov o različnih ugodnostih, projektih

ostalo

Prednostna naloga v Å¡olskem letu 2014/15:

medgeneracijski stiki in dobra komunikacija

Krožki

Predlogi:

medijski krožek v povezavi z internim glasilom

Cicinovičke

bralni klub

debatni klub

Å¡portni klubi

Kulturni dnevi

Ljubljana – MGL, Narodna galerija, Moderna galerija

Zagreb – HNK, naravoslovni muzej, živalski vrt

Prostovoljstvo

Zbiramo po evro na mesec na dijaka

za socialno Å¡ibkega dijaka na Å¡oli

     

 

 

Oddelek

Predstavnik razreda v DS

1. a

Patricija Kobetič

1. b

Ana Å imc

2. a

Anita Novosel

2. b

Ines Gornik

3. a

Damjana Bahor

3. b

Sabina Balkovec, namestnica

4. a

Jožefa Fink

4. b

Ajna Toljić, predsednica