Zakonska podlaga

Predpise, ki se nanašajo na poklicno maturo najdete na spletni strani RIC-a.