Popravljanje in izobljševanje ocen PM

IZBOLJÅ EVANJE OCEN

  • Kandidat, ki je opravil poklicno maturo in želi izboljÅ¡ati oceno, ima Å¡e dve leti po opravljeni poklicni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpita iz posameznih predmetov poklicne mature.
  • Za sploÅ¡ni uspeh pri poklicni maturi se upoÅ¡teva boljÅ¡a ocena.

 

POPRAVLJANJE OCEN

  • Kandidat, ki je pri poklicni maturi ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama, ima v skladu z zakonom pravico do popravljanja negativno ocenjenih predmetov Å¡e dve leti po opravljanju poklicne mature na isti Å¡oli. Če ocen ne popravi, mora ponovno opravljati poklicno maturo v celoti.
  • Ocena predmeta praktičnih nastopov v vrtcu je trajna.
  • Kandidat, ki opravlja poklicno maturo v dveh delih, lahko popravlja negativno oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del poklicne mature.