Šola nekoč

Naša šola je zaživela daljnega leta 1966 kot Poklicna tekstilna šola v sestavi tekstilnega podjetja Beti Metlika in kot dislocirani oddelek Srednje tekstilne in obutvene šole Kranj. Tu so se prvotno izobraževali za poklic šivilja, v naslednjem obdobju pa še za poklica konfekcionar in pletilec. Dijaki, ki so obiskovali omenjene programe, niso prihajali le iz Dolenjske in Bele krajine, ampak tudi iz sosednje Hrvaške, ter so se po končanem šolanju večinoma zaposlovali v tekstilnih podjetjih Dolenjske in Bele krajine.

 

Šola je do konca leta 1993 delovala v prostorih tekstilnega podjetja Beti, ki ji je pomagalo tako finančno kot materialno, saj je šoli darovalo material za praktični pouk.

 

Leta 1994 pa je Å¡ola dobila  prenovljene prostore na novi lokaciji v samem središču mesta.V Tekstilni Å¡oli Metlika so se izobraževali mladi, kot tudi odrasli, v tekstilnih programih do izteka Å¡olskega leta 2002/03, ko smo začeli izobraževati tudi v novem programu predÅ¡olska vzgoja.