Rastem s knjigo


V sodelovanju z Ljudsko knjižnico Metlika smo vključeni v nacionalni projekt z naslovom Rastem s knjigo, s katerim se želi motivirati šolsko populacijo za branje knjig ter jih spodbuditi k obisku splošnih knjižnic v kraju, kjer živijo.