Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Projekti

AKTUALNI projekti:


ERASMUS+ KA1

Erasmus+ KA1 je učinkovito orodje EU, ki poleg veliko drugih aktivnosti omogoča izvedbo mobilnosti za dijake. Dijakom iz različnih držav omogoča, da skupaj preživijo določeno število dni in raziskujejo teme, se družijo in povezujejo. Tako spoznajo nove kulture, navade, hkrati pa krepijo vrednote demokratičnosti in prijateljstva.

SL V Sofinancira Evropska unija POS
Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (KIPSI) /Blended learning in vocational education and training (BlendVET)

Kombinirano izobraževanje se nanaša na izobraževalne dejavnosti, ki združujejo prednosti tradicionalnih oblik poučevanja z dejavnostmi, pri katerih se uporablja digitalna tehnologija. Z aktivnostmi projekta bomo na sodelujočih poklicnih in strokovnih šolah vzpostavili pogoje za uspešno uporabo digitalnih tehnologij pri pouku, razvili strokovno podporo šolam v obliki strateškega modela za uvedbo kombiniranega izobraževanja ter razvili pedagoške in tehnične rešitve za kombinirano izobraževanje in e-učenje.

EEA grants
AKADEMIJA ZA KOMBINIRANO UČENJE / THE ACADEMY OF COMBINED LEARNING

Glavni cilj projekta Akademija za kombinirano učenje je vzpostavitev digitalnega učnega okolja na podlagi institucionalnega povezovanja na več ravneh strokovnega izobraževanja ter gospodarstva, vključno z mednarodnim povezovanjem, z namenom digitalizacije poučevanja, razvoja novih praks poučevanja in učenja ter pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju. Temelj okolja predstavlja kombiniran učni model, ki za svojo izvedbo učinkovito izkorišča digitalno učno platformo ter digitalna orodja. Projekt je namenjen krepitvi človeških virov.

The main objective of the project The Academy of Combined Learning is to create a digital learning environment based on institutional integration at several levels of professional education and the economy, including international integration, with a view to digitising teaching, developing new teaching and learning practices and promoting skills and competences in education. The cornerstone of the environment is a combined learning model that effectively exploits the digital learning platform and digital tools for its implementation. The project is intended to strengthen human resources.

norway grants logo
MUNERA3

Živimo v času, ko so nenehne spremembe postale del našega vsakdana. Vsi poznamo pojme, kot so: digitalizacija, robotizacija, avtomatizacija, industrija 4.0 ali 5.0, start-upovska ali novodobna industrija ter generacija milenijcev in generacija Z. S tem pa narašča tudi potreba po kvalitetnem in ustrezno usposobljenem kadru. Skoraj sleherni dan se moramo naučiti kaj novega, da lahko tem spremembam in trendom sledimo. Glavni namen projekta je zmanjšati neskladja med usposobljenostjo zaposlenih in potrebami trga dela.


Screenshot 3
PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2018-2022

V letih 2018 – 2022 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad sofinancirata izobraževanje in usposabljanje zaposlenih in brezposelnih za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Logo kompetence 01 2019
Erasmus+ KA2

Projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks - ključni ukrep 2 omogoča sofinanciranje projektov, katerih namen je dvig kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacija institucij in inovacija družbe. V projektih sodelujejo organizacije s področja izobraževanja, usposabljanja in mladine ter podjetja, javni organi in druge organizacije, ki so kakor koli dejavne oz. povezane z vzgojo, izobraževanjem in usposabljanjem.

erasmus ka2 extension