Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Projekti

AKTUALNI projekti:


MUNERA3

Živimo v času, ko so nenehne spremembe postale del našega vsakdana. Vsi poznamo pojme, kot so: digitalizacija, robotizacija, avtomatizacija, industrija 4.0 ali 5.0, start-upovska ali novodobna industrija ter generacija milenijcev in generacija Z. S tem pa narašča tudi potreba po kvalitetnem in ustrezno usposobljenem kadru. Skoraj sleherni dan se moramo naučiti kaj novega, da lahko tem spremembam in trendom sledimo. Glavni namen projekta je zmanjšati neskladja med usposobljenostjo zaposlenih in potrebami trga dela.


Screenshot 3
SIO2020

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Screenshot 2
INFORMATIVNO SVETOVALNA DEJAVNOST ZA ZAPOSLENE V JV REGIJI

V letih 2016 - 2022 bosta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad sofinancirala dejavnost svetovanja za zaposlene, s poudarkom  na spodbujanju zaposlenih za razvoj predvsem ključnih  kompetenc. Svetovanje bo v osrednjem delu JV regije predvidoma  izvajal konzorcij, ki ga vodi RIC Novo mesto, partnerji pa so CIK Trebnje, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter ŠC Novo mesto.

Screenshot 1
ATENA

Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih, je vodilni partner za celotno vzhodno Slovenijo v projektu ATENA, s katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu Promocija, animacija in učna pomoč od 2018 do 2022. Cilj projekta je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem brezplačne učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni.

atena
PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2018-2022

V letih 2018 – 2022 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad sofinancirata izobraževanje in usposabljanje zaposlenih in brezposelnih za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Logo kompetence 01 2019
Erasmus+ KA2

Projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks - ključni ukrep 2 omogoča sofinanciranje projektov, katerih namen je dvig kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacija institucij in inovacija družbe. V projektih sodelujejo organizacije s področja izobraževanja, usposabljanja in mladine ter podjetja, javni organi in druge organizacije, ki so kakor koli dejavne oz. povezane z vzgojo, izobraževanjem in usposabljanjem.

erasmus ka2 extension

Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (KIPSI) /Blended learning in vocational education and training (BlendVET)


Kombinirano izobraževanje se nanaša na izobraževalne dejavnosti, ki združujejo prednosti tradicionalnih oblik poučevanja z dejavnostmi, pri katerih se uporablja digitalna tehnologija. Z aktivnostmi projekta bomo na sodelujočih poklicnih in strokovnih šolah vzpostavili pogoje za uspešno uporabo digitalnih tehnologij pri pouku, razvili strokovno podporo šolam v obliki strateškega modela za uvedbo kombiniranega izobraževanja ter razvili pedagoške in tehnične rešitve za kombinirano izobraževanje in e-učenje.

EEA grants@4x


Ostali posamični projekti in arhiv projektov: