• Programi MIC

INFORMATIVNO SVETOVALNA DEJAVNOST ZA ZAPOSLENE V JV REGIJI

10. junij 2019

DEJAVNOST INFORMIRANJA IN SVETOVANJA

Informativno - svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je podporna dejavnost, ki odraslim zagotavlja nasvete in pomoč pri odločanju glede IZOBRAŽEVANJA, načrtovanju in organizaciji UČENJA ter pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti RAZVOJA KARIERE.

Svetovalka posameznika ali skupino informira o možnostih:
 • nadaljnjega izobraževanja ali usposabljanja za poklic,
 • strokovnega izpopolnjevanja,
 • izobraževanja za osebno rast,
 • pridobitve različnih kvalifikacij,
 • o vpisnih pogojih v različne programe,
 • o možnosti prehajanja med programi,
 • o trajanju izobraževanja.

Svetovalka svetuje:
 • pri odkrivanju poklicnih in osebnih interesov v zvezi z izobraževanjem ali usposabljanjem,
 • pri odločanju za izbiro primernega izobraževanja oz. usposabljanja,
 • glede različnih oblik pomoči in podpore pri izobraževanju.

V svetovalnem procesu se uporabljajo različni svetovalni pripomočki in orodja, ki so v pomoč tako svetovalki kot udeležencu svetovanja. Po potrebi svetovalka skupaj s svetovancem izdela osebni izobraževalni načrt, v katerem se opredeli svetovančeva formalna izobrazba, neformalna znanja ter izkušnje. Na podlagi osebnega izobraževalnega načrta se svetovalka skupaj s svetovancem odločit, ali izpeljeta postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj.

Dejavnost informiranja in svetovanja se izvaja za zaposlene osebe brezplačno. 

Vabimo vas v našo svetovalno pisarno. Lahko nas kontaktirate na 07 39 32 209 ali #EM#737767776b736769626c4a786f2060623e627b#EM#3. junij 2019

VREDNOTENJE ZNANJ

Skrito znanje je skriti zaklad – prepoznajmo ta zaklad v sebi in ponudimo ga tudi drugim. Ljudje se učimo tekom celega življenja. Učimo se s pridobivanjem formalne izobrazbe kot dudi na neformalen način. Slednje poteka s pridobivanjem spretnosti, znanj in veščin, ki jih pridobivamo kjerkoli in kadarkoli (s tečaji, športom, hobiji, v prostem času, z druženjem, v družini, z delom, s prostovoljstvom itn.) Velikokrat to znanje ni dovolj prepoznavno in ozaveščeno. Z vrednotenjem lahko znanje, pridobljeno zunaj šole, ugotovimo, ga ustrezno ovrednotimo in uveljavimo.

KOMU JE NAMENJENO UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE NEFORMALNIH ZNANJ? 
Namenjeno je posamezniku, omogoča pa mu:
 • hitrejšo pridobitev izobrazbe,
 • pridobitev NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije – javnoveljavnega certifikata, s katerim se lahko zaposlimo),
 • razvoj poklicne kariere,
 • lažje sprejemanje odločitev na vseh življenjskih področjih (kaj smo že dosegli, kaj še lahko naredimo zase),
 • dvig samopodobe.

Namenjeno je tudi delodajalcu, omogoča mu:
 • vpogled v znanja zaposlenih (prepoznavanje znanj in veščin posameznika),
 • ugotoviti, kakšna izobraževanja njihovi zaposleni še potrebujejo.

KAKŠNO ZNANJE UGOTAVLJAMO IN VREDNOTIMO?

Ugotavljamo in vrednotimo neformalno pridobljena znanja in izkušnje. To so vse spretnosti in znanja, ki jih je posameznik pridobil kadarkoli in kjerkoli. Preverjamo kompetence, ki jih posameznik ima na določenem področju. Kompetenca zajema znanje, izkušnje in vrednote posameznika, da uspešno deluje pri delu, v osebnem življenju in v družbi. Vse storitve so za zaposlene osebe brezplačne. Vabimo vas v našo svetovalno pisarno. Lahko nas kontaktirate na 07 39 32 209 ali #EM#737767776b736769626c4a786f2060623e627b#EM#10. maj 2019

Teden vseživljenjskega učenja: PARADA UČENJA

Parada učenja bo potekala v sredo, 15. maja 2019, na terasi in prostorih RIC-a Novo mesto. Podrobnejši program si oglejte v prilogi.
Vse aktivnosti so brezplačne, saj je dogodek organiziran v  sklopu Tedna vseživljenjskega učenja 2019. Več informacij o Tednu vseživljenjskega učenja lahko pridobite na naslovu http://tvu.acs.si/predstavitev/

Vabljeni!

4. februar 2019

INFORMACIJA O VAROVANJU PODATKOV

V okviru izvajanja projekta Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene bomo stranke ob kontaktu prosili tudi za nekatere osebne podatke. Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.
 
Stranka osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanjo opravi storitev. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), ji storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.
 
Več o varovanju podatkov si lahko preberete v prilogi - informacija o varovanju podatkov.

25. januar 2019

MEDNARODNI DAN IZOBRAŽEVANJA

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je ob mednarodnem dnevu izobraževanja – 24. januarju – izpostavilo pomen dostopnosti izobraževanja. Izobraževanje vodi k odpravljanju neenakosti in izključenosti.
 
V Sloveniji je javno šolstvo usmerjeno v dvig kakovosti vseh stopenj izobraževanja ob ohranjanju brezplačnega javnega izobraževanja. Zavzemamo se, da sta vzgoja in izobraževanje enakovredno ter pod enakimi pogoji dostopna vsem.
 
Več o objavi si lahko preberete na naslovu: http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10623/


7. januar 2019

OECD JE OBJAVIL PRIPOROČILA ZA IZBOLJŠANJE UPRAVLJANJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V SLOVENIJI

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je v sredo, 5. decembra 2018, potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili priporočila za izboljšanje upravljanja izobraževanja odraslih v Sloveniji, ki so rezultat 2. faze procesa Strategije razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji (angl. Skills Strategy Slovenia). Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo je poudaril, da jim bodo priporočila OECD prišla zelo prav, tudi pri pripravi celostne strategije izobraževanja odraslih, ter opozoril na nižje kompetence in veščine odraslih v starostnih skupinah po 45. letu v primerjavi s celotno populacijo. V primerjavi z drugimi državami EU in OECD Sloveniji ne gre najbolje, kar kaže tudi tam omenjena analiza, analiza PIAAC in še nekatere druge analize. "Večina nas bo v življenju zamenjala več služb, zato potrebujemo resno dopolnjevanje veščin tudi v odrasli dobi," je poudaril minister.


Nekaj poudarkov iz poročila:

V zadnjem desetletju je delež odraslih v Sloveniji, ki niso vključeni v izobraževanje in usposabljanje odraslih, ostal pri okoli 47 %.
Ocene pismenosti odraslih so se v zadnjih dveh desetletjih občutno izboljšale, vseeno pa ima v Sloveniji 31 % oseb med 16. in 65. letom še vedno nizko raven bralne in/ali matematične pismenosti.
Pomembna je boljša razdelitev odgovornosti za spodbujanje in ozaveščanje o izobraževanju odraslih med vlado in ostalimi deležniki.
Slovenski sistem za izobraževanje odraslih je zelo odvisen od Evropskega socialnega sklada, kar ga izpostavlja tveganjem.
Potreben je bolj sistematični pristop, s katerim bi si deležniki ustrezno razdelili stroške razvoja spretnosti odraslih in s katerim bi lahko financiranje usmerili tja, kjer bi imelo največji učinek.


20. december 2018

STOPITE V NOVO LETO Z NOVIMI CILJI
 
Spoštovani.

Vabimo vas v projektno pisarno, kjer vam lahko pomagamo pri izpolnitvi vaših ciljev.

Vabljeni!

novoleto

16. november 2018

SPOZNAJTE AMBASADORJE UČENJA 2018
 
Vseživljenjsko učenje nam v današnjem času tlakuje pot razvoja na osebnem in poklicnem področju, postaja pravilo in vodilo za življenje. Med nami so posamezniki, ki so dosegli osebno odličnost na področju bogatenja lastnega znanja in/ali znanja drugih.
 
V okviru projekta Svetovanje za zaposlene smo na podlagi podanih predlogov soglasno potrdili prvih devet Ambasadorjev učenja, ki bodo z nami sodelovali pri  promociji vseživljenjskega učenja med odraslimi, informiranju odraslih o brezplačnih izobraževanih možnostih in možnostih svetovalne podpore ter na takšen način širili pozitiven odnos do vseživljenjskega učenja.
 
Ambasador je predvsem častna funkcija posameznika, ki smo jo obeležili s slavnostnim imenovanjem v okviru strokovnega posveta Izzivi uspešnosti, profitabilnosti in prihodnosti podjetij, ki je potekal 28. 9. 2018 na RIC-u.  Listino o imenovanju in simbolično nagrado je Ambasadorjem učenja 2018, v imenu konzorcija projekta Svetovanje za zaposlene 2016 – 2022, podelila mag. Katja Dovžak, vodja Sektorja za  višješolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
 
Vabimo vas, da spoznate Ambasadorje učenja 2018, ki so predstavljeni v prilogi Ambasadorji ucenja 2018.

Elizabeta Vardijan  Frane Umek  Jo+żica Mehak  Lidija Skube  Milica Luk+íi¦Ź  Slavica Mencin  Stane Gregor¦Źi¦Ź  Suzana Matoh  Tadeja Bartolj


13. november 2018

NAGRADNA IGRA

Na spletni strani Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, je objavljena pobuda oz. nagradna igra EU PROJEKT, MOJ PROJEKT (zasledili ste jo lahko tudi v številnih medijih), ki s praktičnimi nagradami spodbuja k posnetku in objavi kratke zgodbe o svoji izkušnji z EU projekti.

Več informacij najdete na naslovu: http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moja-zgodba

Vabljeni k sodelovanju!

5. november 2018

Spoštovani.

V okviru projekta Dejavnost informiranja in svetovanja (projekt DIS) poteka nacionalna promocijska kampanja projekta Svetovanje za zaposlene.

Slednja vključuje 126 jumbo plakatov po celi Sloveniji ter oglase na RTV (TV Slovenija, Val 202 in 1. program in spletni portal MMC). Cilj kampanje je nagovoriti zaposlene in jih spodbuditi k vključitvi v svetovalno dejavnost.

Promocijska kampanja je podprta z novo spletno stranjo projekta: WWW.ZAZNANJE.SI  in brezplačno 080 2922 številko (na kateri bo odzivnik klicatelje usmeril na spletno stran projekta oziroma med delovniki tudi na telefonsko številko).

prilogi so razvidne tri podobe, ki nas nagovarjajo iz vseh naštetih medijev.

Vabljeni k ogledu.

24. september 2018

STROKOVNI POSVET: Izzivi uspešnosti, profitabilnosti in prihodnosti podjetja
 
V okviru projekta Dejavnost informiranja in svetovanja ter regijskega Festivala zaTE pripravljamo strokovni posvet Izzivi uspešnosti, profitabilnosti in prihodnosti podjetja, ki bo potekal v petek, 28. 9. 2018, v RIC-u Novo mesto.

V okviru projekta je naše sodelovanje s podjetji in zavodi usmerjeno v nadgradnjo kompetenc zaposlenih, predvsem za boljši učinek na delovnem mestu, pa tudi za osebni razvoj posameznika. Na strokovnem posvetu želimo ovrednotiti že izvedene programe, začrtati usmeritve za pripravo novih programov usposabljanja zaposlenih po meri delodajalcev ter poiskati poti za še boljši prenos novih znanja v prakso.

Pripravljamo tudi pogovor z najuspešnejšimi slovenskimi gospodarstveniki o njihovih načinih soočanja z izzivi poslovanja v dolgoživi družbi, ki jo zaznamuje tudi starajoča se delovno aktivna populacija.  

Program posveta si lahko ogledate v prilogi. Udeležba na posvetu je brezplačna.

Vabljeni!

5. september 2018

Info ISIO

Izšla je deseta številka skupnega časopisa sedemnajstih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih, Info ISIO 2018-2019.

Vabimo vas, da si ga preberete. Želimo vam prijetno branje.

15. maj 2018
Ambasador učenja

Ljudje sami smo »vodilni dejavniki družb znanja. V človekovi moči je, da ustvarja in uporablja znanje učinkovito in pametno, na nenehno spreminjajočih se podlagah, to pa je tisto, kar največ šteje. Da bi dodobra razvili te sposobnosti, ljudje potrebujemo voljo in sposobnost, da lahko vzamemo svoja življenja v lastne roke – skratka, da postanemo aktivni državljani in ustvarjalci svojega življenja. Izobraževanje in usposabljanje skozi vse življenje je najboljša pot za vsakogar, da se sooči z izzivi sprememb« (Memorandumu o vseživljenjskem učenju 2000, str.7).

Vseživljenjsko učenje nam v današnjem času tlakuje pot razvoja na osebnem in poklicnem področju, postaja pravilo in vodilo za življenje. Med nami so posamezniki, ki so dosegli osebno odličnost na področju bogatenja lastnega znanja in/ali znanja drugih. Spodbudili bomo naše partnerje in širšo javnost, da jih prepoznajo, in predlagajo, da postanejo ambasadorji učenja.

Šolski center Novo mesto, ki sodeluje v konzorciju partnerjev projekta DIS za zaposlene Osrednja JV regija, vabi predlagatelje, da se udeležijo javnega povabila, s katerim zbiramo predloge za podelitev naziva Ambasador učenja na območju Osrednje JV regije.

Vabimo vas, da v svojem okolju prepoznate odlične posameznike, ki so s svojim nenehnim učenjem, osebno in poklicno rastjo zgled odraslim, in nam posredujete predlog za imenovanje.

Povabilo je objavljeno na spletnih straneh RIC-a Novo mesto, CIK-a Trebnje, Grma Novo mesto – Centra biotehnike in turizma ter Šolskega centra Novo mesto. Odprto je v času trajanja Tedna vseživljenjskega učenja od 11. 5. do 30. 6. 2018.

Predlog lahko oddate v tiskani obliki na obrazcu za prijavo, ki je objavljen na spletnih straneh partnerstva, osebno v tajništvu RIC-a Novo mesto ali ga pošljete po pošti (velja poštni žig 30. 6. 2018). Predloge pošljite na naslov RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto v zaprti ovojnici s pripisom »Za podelitev naziva Ambasador učenja 2018«.

Kdo je ambasador učenja?

Ambasador učenja je  posameznik, ki ves čas skrbi za bogatitev lastnega znanja in hkrati prispeva k bogatitvi znanja odraslih v svojem okolju.
V dveh letih po imenovanju sodeluje na promocijskih dogodkih, ki jih organizirajo RIC Novo mesto, CIK Trebnje, Gem Novo mesto – center biotehnike in turizma in Šolski center Novo mesto. To je častna funkcija.

Kdo predlaga ambasadorja učenja?

Ambasadorja učenja predlagajo posamezniki, skupine posameznikov, društva, zavodi, podjetja, lokalne skupnosti …

Kakšne je vloga ambasadorja učenja?

Ambasador učenja ima naslednje naloge:
 • sodeluje pri promociji vseživljenjskega učenja med odraslimi
 • sodeluje pri informiranju odraslih o brezplačnih izobraževanih možnostih in možnostih svetovalne podpore
 • je aktiven na vsaj dveh dogodkih, ki jih organizira partnerstvo
 • predstavi svojo osebno zgodbo v video izjavi, s pisno izjavo in fotografijo na spletnih straneh partnerstva in družbenih omrežjih
 • širi pozitiven odnos do vseživljenjskega učenja
Kolikokrat se  izbira ambasador učenja?

Ambasadorja se izbira vsako leto v obdobju 2018–2021. Povabilo k oddaji predlogov objavi konzorcij partnerjev projekta DIS za zaposlene Osrednja JV regija praviloma v Tednu vseživljenjskega učenja in je odprto najmanj 30 dni.

Kdo imenuje ambasadorja učenja?

Na podlagi podanih predlogov v 60 dneh po zaključku povabila partnerstvo projekta DIS za zaposlene Osrednja JV regija opravi izbor in imenuje ambasadorja učenja. V primeru, da je podanih več kakovostnih predlogov, se imenuje več ambasadorjev. Število ambasadorjev ni omejeno.

Kje bodo predstavljeni ambasadorji učenja?

Ambasadorji bodo predstavljeni na spletnih straneh projekta in partnerjev in v drugih medijih (npr. z video izjavami, na tiskanih letakih, v medijih …).

Koliko časa je posameznik ambasador učenja?

Posameznik je ambasador dve leti, v kolikor pa partnerstvo nima drugih ambasadorjev, je lahko tudi dlje.

Ali je ambasador za svoje delo plačan?

Ambasador je predvsem častna funkcija posameznika. Listino o imenovanju in simbolično nagrado mu podeli RIC Novo mesto v imenu konzorcija partnerjev projekta DIS za zaposlene Osrednja JV regija na posebni svečanosti.
Za sodelovanje na promocijskih dogodkih mu organizatorji dogodkov po dogovoru povrnejo potne stroške.

 
Vse dodatne informacije in pomoč vam nudimo v naši projektni pisarni na tel. 07 393 22 09 oziroma #EM#737767776b736769626c4a786f2060623e627b#EM#.

image001   image00210. maj 2018
Teden vseživljenjskega učenja: PARADA UČENJA

Parada učenja bo potekala v sredo, 16. maja 2017, na Loki ob Krki, v prostorih in v okolici Gostišča Loka ter v prostorih RIC-a Novo mesto. Podrobnejši program si oglejte v prilogi in obvestilu.

Vse aktivnosti so brezplačne, saj je dogodek organiziran v  sklopu Tedna vseživljenjskega učenja 2018.

Vabljeni!

14. februar 2018
PRESOJA KAKOVOSTI SVETOVALNEGA DELA

Šolski center Novo mesto kot partner deluje v okviru konzorcija projekta Svetovanje za zaposlene od 2016 do 2022 (v nadaljevanju DIS). Konzorcij tvorijo vodilni partner RIC Novo mesto ter partnerji CIK Trebnje, Šolski center Novo mesto ter Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. 

Namen svetovanja je dvig motivacije udeležencev za vključitev v nadaljnje formalno in neformalno izobraževanje, k večji fleksibilnosti, mobilnosti, konkurenčnosti na trgu dela, k spodbujanju razvoja kariere ter k razvijanju ključnih kompetenc. S Svetovanjem želimo povečati dostop zaposlenim do vseživljenjskega učenja in večje vključenosti v vseživljenjsko učenje. 

Stalno presojanje kakovosti svetovalnega dela je temelj vpeljevanja izboljšav, ki nas vodijo k zastavljenemu cilju.

Namen samoevalvacije je pridobiti mnenje svetovancev o zadovoljstvu s svetovalnimi storitvami ter prepoznati učinke svetovanja s pomočjo anketiranja.

Samoevalvacijo izvajamo v skladu z Modelom presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih, in sicer v dvo-letnem ciklu. Prvo leto smo na podlagi samoevalvacijskega načrta izpeljali samoevalvacijo in pripravili samoevalvacijsko poročilo za leto 2017, drugo leto cikla pa bomo vpeljevali izboljšave. Cikel samoevalvacije zajema obdobje 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018.

Vsak od partnerjev projekta je izvedel samoevalvacijo, vodilni partner RIC Novo mesto je povzel samoevalvacijska poročila vseh partnerjev projekta. Rezultati so predstavljeni v konzorcijskem samoevalvacijskem poročilu za leto 2017, katerega si lahko ogledate na povezavi30. november 2017
Obisk svetovalnega središča Javni zavod Cene Štupar

V okviru strokovnega aktiva smo se svetovalci v projektu DIS - Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene -  v sredo, 29. novembra 2017, udeležili zgledovalnega obiska v Javnem zavodu Cene Štupar v Ljubljani. 
Zgledovalni obisk je primer dobre prakse in sodelovanja. Prijazno sta nas sprejeli Maja Rotar in Dragica Glažar.

Izmenjali smo znanja in izkušnje na področju izvajanja postopkov ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj ter ocenjevanju kompetenc po metodi P360. Veliko pozornosti je bilo namenjene merjenju kompetenc zaposlenih v različnih podjetjih. S konkretnimi primeri iz prakse sta nam kolegici z JZ Cene Štupar obogatili razmišljanje in znanje ter nas navdihnili za nadaljnje delo.

JZ Cene Stupar
25. september 2017

6 zate

S proaktivnostjo do zaposlitve!

 
Od 27. do 29. septembra 2017 bo v naši regiji potekal že 6. regijski festival zaTE, ki bo letos prvič ponudil izobraževalne možnosti
hkrati na 4 lokacijah v regiji – v Novem mestu, Črnomlju, Kočevju in v Trebnjem.
 
Prvi dan bo program festivala ponudil aktualne informacije pomembne za lastni karierni razvoj, preko delavnic pa bo omogočil pridobitev koristih znanj za boljši nastop na trgu dela, spodbujal k lastni proaktivnosti in prevzemanju odgovornosti za svoj trenutni položaj ter ponudil motivacijo za uspešnejše delovanje v prihodnosti. Udeleženci delavnic si bodo lahko pridobili tudi nekaj uporabnih veščin podjetništva, upravljanja s časom ter uspešne komunikacije na delovnem mestu.
 
Vabljeni tudi na pestro petkovo dogajanje od 16. do 18. ure v Qlandijo Novo mesto.
 
Več informacij si lahko preberete na naslovu:  http://www.ric-nm.si/si/projekti/regijski/regijski-festival-zate
 
Lepo vabljeni!

3. julij 2017

Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene

s1


V letih 2016 - 2022 bosta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad sofinancirala dejavnost svetovanja za zaposlene, s poudarkom  na spodbujanju zaposlenih za razvoj predvsem ključnih  kompetenc. Svetovanje bo v osrednjem delu JV regije predvidoma  izvajal konzorcij, ki ga vodi RIC Novo mesto, partnerji pa so CIK Trebnje, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter ŠC Novo mesto.
Prednostna ciljna skupina so zaposleni (vključno s samozaposlenimi in samozaposlenimi s statusom kmeta), ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na delovnem mestu in trgu dela.  Konzorcij bo v obdobju trajanja projekta nudil svetovalno pomoč najmanj 1800 zaposlenim.

Cilji projekta so:
 • ciljni skupini zaposlenim nuditi poglobljeno, kakovostno in strokovno svetovalno podporo, ki vodi do pričakovanih rezultatov svetovanja s pomočjo: analize potreb po izobraževanju ter potrebe po razvoju kariere, izdelave načrta izobraževanja in načrta razvoja kariere; izdelave portfolijev; izvajanja postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc; usmerjanja k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oziroma potrjevanje kvalifikacij.
 • s svetovanjem prispevati k višji motivaciji udeležencev za vključitev v nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno), k večji fleksibilnosti, mobilnosti, konkurenčnosti na trgu dela, k spodbujanju razvoja kariere ter k razvijanju ključnih kompetenc.
 • poglobiti oz. vzpostaviti in razviti partnerstva s ključnimi deležniki (podjetji, gospodarskimi in obrtnimi zbornicami, sindikati, socialnimi partnerji, regionalnimi agencijami…) s ciljem povečanja dostopa zaposlenim do VŽU in večje vključenosti v VŽU.

Vključitev v svetovanje in UVNPZ zaposlenim prinaša številne prednosti:
 • širi njihovo obzorje in omogoča pridobitev novih informacij o možnostih izobraževanja v lokalnem okolju
 • ozavestijo svoja že pridobljena, predvsem neformalna znanja, kompetence, kar jih bo spodbudilo za nadaljnje izobraževanje in zmanjšalo strah pred izgubo zaposlitve,
 • zviša motivacijo za aktivnejše vključevanje v vseživljenjsko učenje,
 • omili strah pred nemočjo, če se bodo znašli na trgu dela kot brezposelne osebe, saj se bodo lažje prilagodili in bodo bolj konkurenčni pri iskanju nove zaposlitve.
 • bolj jasen cilj (kaj si želijo na osebnem ali poklicnem nivoju),
 • podporo pri doseganju ciljev (tudi pridobitvi certifikatov in formalnem izobraževanju),
 • mnenje in potrdilo o razvitosti ključnih kompetenc (znanja tujih jezikov, računalništva, učenja učenja, načrtovanja kariere …), ki jim lahko pomaga pri učinkovitejšem opravljanju nalog na delovnem mestu ali celo napredovanje.

Svetovanje in posledično vključenost zaposlenih v izobraževanje bodo pomembno prispevali k:
 • ohranjanju njihove zaposlitve in/ali povečanju konkurenčnosti na trgu dela (zvišanje izobrazbene ravni,
 • zvišanju splošne izobrazbe s pridobitvijo/nadgradnjo temeljnih kompetenc, pa tudi posodabljanje poklicnih kompetenc),
 • spodbujanju nadaljnjega razvoja kariere (ne le po vertikalni poti ampak tudi horizontalni kot možnost prehajanja med različnimi delovnimi mesti, kar lahko prinaša večje zadovoljstvo in boljšo kakovost dela),
 • izboljšanju materialnega in socialnega položaja (glede na vrsto delovnega mesta, na kakovost dela in delovne razmere pa tudi glede na neformalno vrednotenje novega znanja v delovni organizaciji ipd.)
 • k večji osebni rasti ter boljšemu razumevanju in obvladovanju vsakodnevnih aktivnosti in večjemu vključevanju v družbeno dogajanje. 

Vsi našteti vidiki posledično prispevajo k večji produktivnosti dela, ekonomski rasti in tudi k rasti človeškega kapitala regije. 

 

Več informacij:
 Šolski center Novo mesto
 tel. 07 393 22 09

Projekt se izvaja do 31.3.2022 v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.


Financerji 
s2 s3


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport                http://www.mizs.gov.si/

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko             http://www.svrk.gov.si/

Evropski strukturni in investicijski skladi          http://www.eu-skladi.si/