Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem
  • Programi MIC

Arhiv: Informativno svetovalna dejavnost za zaposlene v JV regiji


V obdobju od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2022 na Šolskem centru Novo mesto izvajamo projekt Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene (projekt DIS), pri čemer vam nudimo informiranje, svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje formalno in neformalno pridobljenega znanja. Vse storitve v okviru projekta DIS so za zaposlene in delodajalce brezplačne, saj so financirane s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. Svetovanje  v osrednjem delu JV regije izvaja konzorcij, ki ga vodi RIC Novo mesto, partnerji smo Šolski center Novo mestoCIK Trebnje ter Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma.

Na povezavi so dosegljive dodatne informacije o projektu ter rezultati projekta:

Za vse informacije in svetovanja je svetovalka Marjana Šporar dosegljiva na 
elektronskem naslovu #EM#737767776b736769626c4a786f2060623e627b#EM# ali 07 393 22 09

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
Evropski strukturni in investicijski skladi

Projekt Dejavnost informiranja in svetovanja se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

   Atena               logo zz enote jv regija                                                                
                     
31. marec 2022
OB ZAKLJUČKU PROJEKTA DEJAVNOST INFORMIRANJA IN SVETOVANJA 

Spoštovani,

z današnjim dnem zaključujemo izvajanje aktivnosti na projektu Dejavnost informiranja in svetovanja (projekt DIS). Projekt je potekal od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2022. 

Vse storitve v okviru projekta DIS smo za zaposlene in delodajalce izvajali brezplačno, saj so bile financirane s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

Vsem udeleženim se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.

Po izteku projekta se svetovanje za zaposlene nadaljuje kot del svetovalne dejavnosti v javni mreži.

Znanje je kot zlato: je naša najboljša naložba, ki oplemeniti naše življenje. Zato prijazno povabilo, da se nam pridružite tudi v bodoče. 
Atena                       logo zz enote jv regija                                           
Vse storitve v okviru projekta DIS so za zaposlene in delodajalce brezplačne, saj so financirane s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Republike Slovenije.30. marec 2022
ZAKLJUČNO SREČANJE 

V sredo, 16. 3. 2022, je v Trebnjem potekalo zaključno srečanje projekta Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene  (konzorcij DIS OSREDNJA JV REGIJA 2016–2022).

Projekt DIS za zaposlene na območju Osrednje Dolenjske izvajamo v obdobju od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2022.

Najpomembnejši dosežki naših aktivnosti
  • konzorcij je v tem obdobju zagotovil svetovalno pomoč najmanj 1800 zaposlenim,
  • svetovali smo v 27 podjetjih,
  • izvedli smo 3525 svetovalnih obravnav in 286 obravnav vrednotenja.

Svetovanje izvajamo svetovalke RIC-a Novo mesto, CIK-a Trebnje, Grm-a Novo mesto – centra biotehnike in turizma ter Šolskega centra Novo mesto na območju Osrednje Dolenjske.

Delo na projektu izvajamo svetovalke: 
              svetovalke v projektu DISAtena                      logo zz enote jv regija                                           
Vse storitve v okviru projekta DIS so za zaposlene in delodajalce brezplačne, saj so financirane s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Republike Slovenije.
25. marec 2022
VKO NOVIČNIK - marec 2022

Vseživljenjska karierna orientacija (VKO) je kontinuiran proces. Ena glavnih nalog svetovalcev je krepitev tega procesa, pri čemer pa svetovalno delo postaja v marsikaterem pogledu vse bolj zahtevno. 

Nacionalna koordinacijska točka VKO zato kariernim strokovnjakom nudi tako splošna kot tudi bolj specifična usposabljanja in izobraževanja, brezplačne VKO pripomočke in gradiva, ozavešča strokovno javnost in posameznike o pomenu VKO ter prispeva k večji usposobljenosti institucij in k dostopnejšim storitvam za posameznike

Nacionalna strokovna skupina za VKO, ki koordinira politiko VKO med različnimi ministrstvi in drugimi institucijami ter skrbi za vključitev karierne orientacije v zakonske akte, je na podlagi dela v preteklem letu pripravila poročilo o opravljenih nalogah s predlogi odločevalcem za nadaljnje delo. Vsi, ki želite biti na tekočem z dogajanji in s področji dela, s katerimi se ukvarja Strokovna skupina za VKO, vabljeni k seznanitvi z dokumentom.

Osvežen seznam izvajalskih organizacij VKO, ki nudijo šolajoči mladini brezplačna svetovanja: 
Nacionalna strokovna skupina za VKO je pripravila seznam izvajalskih organizacij VKO, ki učenkam in učencem, dijakinjam in dijakom ter študentkam in študentom nudijo brezplačna svetovanja za izbiro nadaljnjega izobraževanja. 

Vabljeni, da obiščete spletno mesto VKO točka.
Atena                     logo zz enote jv regija                                           
Vse storitve v okviru projekta DIS so za zaposlene in delodajalce brezplačne, saj so financirane s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Republike Slovenije.16. marec 2022
e-NOVIČKE ACS, marec 2022

Dragi bralci, 
marčevske e-Novičke so drugačne od prejšnjih. Na naslovnici se spet spogledujemo z nasmejanimi obrazi.

V rubriki 30 let ACS je svoje izkušnje s sodelovanjem predstavila vodja sektorja za izobraževanje odraslih na MIZŠ Teja Dolgan.

V rubriki Migracije in izzivi večkulturnosti tokrat objavljamo zanimiv prispevek o vključevanju migrantov v kreativne delavnice.

Med domačimi novicami izpostavljamo zanimive projekte študijskih krožkov, programa PUM-O, SVOS in dogodek zaključna konferenca Centra za svetovanje in vrednotenja znanja Gorenjske.
Na dogodku so izstopale navdušujoče zgodbe odraslih zaposlenih, ki so bili vključeni v postopke vrednotenja. Njihov ponos ob osebnem uspehu, ki ga je bilo čutiti skozi pripovedi, je rezultat, ki šteje. Več o dogodku

Želimo vam prijetno branje. 
Atena                    logo zz enote jv regija                                           
Vse storitve v okviru projekta DIS so za zaposlene in delodajalce brezplačne, saj so financirane s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Republike Slovenije.


7. marec 2022
PONUDBA IZOBRAŽEVANJA IN UČENJA ZA ODRASLE V SLOVENIJI V 2021/2022


Pridobivanje novih znanj in spretnosti je postalo pomembnejše kot kadarkoli prej. Izzivi sodobnega časa, v zadnjih dveh letih pa tudi pandemija covida-19, so močno zaznamovali kakovost našega življenja in dela. Da bi postali družba, ki se zna spopasti z negotovostmi, spremembami in izzivi, potrebujemo znanje.

Pomemben vir informacij je spletni portal Kam po znanje – Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji. Na enem mestu združuje informacije o ponudbi formalnega ter neformalnega izobraževanja in učenja različnih izvajalcev ter druge pomembne vsebine s področja izobraževanja in učenja odraslih. 
Namenjen je najširši javnosti, pomemben vir informacij pa je tudi za strokovnjake v informativno-svetovalni dejavnosti, analitično-raziskovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih in vseživljenjskem učenju, kadrovske delavce, politično javnost pri sistemskih in strokovnih odločitvah na tem področju ter drugo strokovno javnost.

Portal je s pomočjo evropskih sredstev v okviru projekta Evropski portal za učenje odraslih  EPUO lani pridobil sodobnejšo in bolj funkcionalno podobo. Vzpostavljene so bile številne novosti in posodobitve, tako da nov uporabniški vmesnik učinkovito in neposredno nagovori uporabnike. 

Vabimo vas, pridružite se nam. 
Atena                   logo zz enote jv regija                                           
Vse storitve v okviru projekta DIS so za zaposlene in delodajalce brezplačne, saj so financirane s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Republike Slovenije.


16. februar 2022
FEBRUARSKE e-NOVIČKE ACS

Dragi bralci, 

ob tridesetletnici Andragoškega centra Slovenije v e-Novičkah odpiramo novo rubriko. S prispevki jo bodo obogatili vidni strokovnjaki, (nekdanji) sodelavci, dobitniki državnih nagrad za delo v izobraževanju odraslih in vseživljenjskem učenju. 

Med domačimi novicami tokrat izpostavljamo vabilo k prijavi na Razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti v izobraževanju odraslih. Odprt je do 25. februarja. S tem je povezan tudi prispevek o prvih obrisih dogodka Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2022. Več o TVU 2022 si lahko preberete na povezavi.

Ne spreglejte rubrike Mednarodno. Pobuda Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle je spet pod drobnogledom. Javna razprava o tem je odprta do 17. marca.

Potem so tu še klasične rubrike: Iz drugih virov, EPALE, Knjižnica. Vabljeni k branju zanimivih zapisov med Blogi, kjer so objavljeni vtisi s strokovnih dogodkov doma in v tujini, študijskih poti, kampanj in podobno.  

Želimo vam prijetno branje. 
Atena                  logo zz enote jv regija                                           
Vse storitve v okviru projekta DIS so za zaposlene in delodajalce brezplačne, saj so financirane s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Republike Slovenije.


1. februar 2022
INFORMATIVNI DAN ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO

Spoštovani,

vabimo vas na Informativni dan Šolskega centra Novo mesto, ki bo zaradi epidemioloških razmer potekal v virtualni obliki. Dostop do dogodkov bo preko vstopne strani http://id.sc-nm.si, kjer boste lahko izbrali želeno šolo ali program za ogled. Predstavili bomo tudi projekte, ki jih izvajamo. Dogodka se lahko udeležite z uporabo mobilnega telefona, računalnika ali tablice.

Informativni dan bo potekal v treh terminih:
v petek, 11. februarja 2022 ob 9. in 15. uri ter
v soboto, 12. februarja 2022 ob 9. uri.

Predstavili vam bomo značilnosti in prednosti izobraževanja pri nas ter izobraževalne programe, ki jih izvajamo. Poleg videokonferenčnih dogodkov boste imeli možnost dostopa do dodatnih vsebin na spletu, kjer bodo predstavljene zaposlitvene možnosti posameznih programov, bogat nabor dodatnih dejavnosti, praktični prikaz strokovnih področij in še mnogo več. Seveda vam bomo prikazali in nas boste lahko povprašali o dogajanjih na projektih. 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.

Atena                 logo zz enote jv regija                                           
Vse storitve v okviru projekta DIS so za zaposlene in delodajalce brezplačne, saj so financirane s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Republike Slovenije.


18. januar 2022
PRVA ŠTEVILKA e-NOVIČK  V LETU 2022

Dragi bralci, 

pred vami je prva številka e-Novičk Andragoškega centra Slovenije v letošnjem letu.

Domače novice dišijo po kakovosti, saj so sodelavke iz Središča za kakovost in izobraževanje pripravile kar štiri prispevke. Preberite reportažo z mobilnosti v Franciji v rubriki Mednarodno, med publikacijami pa novico o končnem poročilu o uresničevanju ReNPIO 2013–2020. 

Med viri izpostavljamo pomembne publikacije, ki so izšle pred koncem leta v Sloveniji in tujini. Objavili smo dve publikaciji: Zgodbe učiteljev o razvoju kakovosti izobraževanja odraslih in Povejmo si zgodbe. Obe prinašata pogled na delo izobraževalcev odraslih in njihova prizadevanja za kakovostno delovanje.

V Svetovalnem središču Novo mesto so pripravili zanimiv intervju z Irino Nesterovo. Uvrstili smo ga v rubriko Migracije in izzivi večkulturnosti, ki pričakuje tudi vaše prispevke.

V rubriki Kotiček je vaš naši partnerji ozaveščajo o zanimivih projektih, ki bogatijo vse nas. 

Vabljeni k branju novičk. 
Atena                logo zz enote jv regija                                           
Vse storitve v okviru projekta DIS so za zaposlene in delodajalce brezplačne, saj so financirane s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Republike Slovenije.

21. december 2021
DECEMBRSKE e-NOVIČKE ACS

Dragi bralci, 

decembrske e-Novičke Andragoškega centra Slovenije zaokrožajo naše delovanje v letu 2021.

S sodelovanjem slovenskih strokovnjakov v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU je bil sprejet Novi Evropski program za učenje odraslih. Naša naloga je, da vsebine povežemo z učečimi se. 

V e-Novičkah preberite tudi o dogodkih, ki smo jih pripravili pred kratkim: zaključno konferenco projekta Svetovanje za zaposlene ter foruma EPUO o prihodnosti dela ter starajoči se družbi
Kakšne so koristi medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti si lahko preberete v članku.

Vas zanima, kaj je novega v slovenskih publikacijah, namenjenih izobraževanju odraslih? Poglejte in si preberite. Kar nekaj zanimivosti čaka. 

V rubriki Kotiček je vaš naši partnerji ozaveščajo o zanimivih projektih, ki bogatijo vse  – pripravljavce, udeležence in posledično družbo kot celoto. 

Modrost, odnosi in učenje naj bodo temelj naše prihodnosti.
Atena               logo zz enote jv regija                                           
Vse storitve v okviru projekta DIS so za zaposlene in delodajalce brezplačne, saj so financirane s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Republike Slovenije.

9. december 2021
Forum EVROPSKEGA PROGRAMA ZA UČENJE ODRASLIH 

Spoštovani,

Andragoški center Slovenije (ACS) v sodelovanju z Andragoškim društvom Slovenije (ADS) organizira šesti virtualni forum projekta Evropski program za učenje odraslih EPUO, ki bo potekal v sredo,15. decembra 2021, v spletni izvedbi (Zoom) od 9.00 do 12.30
 
V prvem programskem sklopu (od. 9.00 do 10.30) bo beseda tekla o izzivih vključenosti oseb s posebnimi potrebami. Avtorice in sourednici bodo predstavile monografijo Izzivi inkluzije pri vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami. Monografija je mozaik znanja in izkušenj o določenih motnjah in ovirah posameznikov, ki so zato pogosto spregledani pri inkluziji v izobraževanje in vseživljenjsko učenje. Več o tem v pripetem vabilu ADS.pdf

V drugem programskem sklopu (od 10.45 do 12.30) bomo spoznali globalni in evropski pogled na državljansko vzgojo in transformativni pomen učenja za gradnjo demokratične družbe prihodnosti. Prikazan bo primer dobre prakse. Iz Združenih držav Amerike se nam bo priključila mlada, doma in v svetu vse bolj prepoznana dejavna državljanka Nika Kovač.
 
Preberite si več o vsebini dogodka ter program
 
Svojo udeležbo do vključno 14. 12. prijavite tukaj
Povezavo na dogodek boste prejeli ob prijavi (v povratnem sporočilu).
 

Vljudno vabljeni. 
Atena              logo zz enote jv regija                                           
Vse storitve v okviru projekta DIS so za zaposlene in delodajalce brezplačne, saj so financirane s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Republike Slovenije.

1. december 2021
ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA 

Spoštovani,

vabimo vas, da se udeležite zaključne konference projekta Strokovna podpora informativno 
svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2022 (projekt DIS), ki ga vodi Andragoški center Slovenije, financirata pa Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport.

V svetovanje je bilo vključenih že več kot 20.000 zaposlenih, ki so v svoji delovni in osebni karieri naredili pomembne korak naprej in te rezultate želimo deliti z vami.

Zaključna konferenca z naslovom Poti do znanja in novih priložnosti za vse zaposlene bo potekala
v sredo, 8. decembra 2021, od 9. do 13. ure, v spletnem okolju Zoom.

In kakšno vsebino smo pripravili? 

Na zaključni konferenci bomo:
- predstavili dosežene rezultate projekta ter aktivnosti mreže izvajalcev svetovanja za zaposlene v Sloveniji, ki potekajo po JR za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022;
- pogled usmerili v prihodnost - razmišljali bomo o tem, kakšni izzivi nas na področju svetovanja in izobraževanja zaposlenih čakajo v prihodnjem obdobju in kako jih lahko uspešno nagovorimo tudi z že doseženimi rezultati;
- prisluhnili prispevkom strokovnjakov, z nami bosta tudi Uwe Gartenschlaeger, predsednik EAEA (Evropsko združenje izobraževalcev odraslih) in dr. Eva Boštjanič, redna profesorica na oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Program in prijava sta na voljo na povezavah. 

Rezervirajte si datum, veseli bomo, če se nam boste pridružili.
Atena             logo zz enote jv regija                                           
Vse storitve v okviru projekta DIS so za zaposlene in delodajalce brezplačne, saj so financirane s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Republike Slovenije.


26. november 2021 
EVROPSKI PROGRAM ZA UČENJE ODRASLIH – 5. forum

Spoštovani,

pridružite se nam na 5. forumu Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) - tokrat o izzivih starajoče se družbe in medgeneracijskem povezovanju, ki bo potekal 30. novembra 2021, v spletni izvedbi (Zoom) od 9.00 do 12.15.

Forum organizira Andragoški center Slovenije (ACS) v sodelovanju s Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje (SUTŽO) in Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS).

Beseda bo tekla o nujnosti zagotavljanja človekovih pravic za vse starosti in medgeneracijskem sodelovanju. Predstavljeni bodo poudarki z nedavne konference pod slovenskim predsedovanjem Svetu EU, ki je naslovila spoprijemanje s starizmom. Govorili bomo o izobraževanju starejših pod okriljem Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Spoznali bomo tudi uspešne primere druženja, učenja in delovanja starejših – v dobro posameznika in skupnosti.
 
Pogled na predstavljene vsebine bo zaokrožila prof. dr. Ana Krajnc s prispevkom Izobraževanje starejših spreminja podobo starosti.
 
Oglejte si vsebino dogodka ter program

Svojo udeležbo do vključno 29. 11. prijavite tukaj.
Povezavo na dogodek boste prejeli ob prijavi (v povratnem sporočilu).
 

Vabljeni, da se nam pridružite. 
Atena            logo zz enote jv regija                                           
Vse storitve v okviru projekta DIS so za zaposlene in delodajalce brezplačne, saj so financirane s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Republike Slovenije.
 

19. november 2021
NOVEMBRSKE e-NOVIČKE ACS 

Dragi bralci, 

e-Novičke Andragoškega centra Slovenije prinašajo številne novice iz sveta izobraževanja odraslih. Dogajanje na dogodku Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) je bilo večplastno. 

Za nami je tretji Forum EPUO; Evropski program za učenje odraslih, pripravljamo še tri. 

Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (ISIO) letos praznuje 20-letnico. V teh letih smo na pot izobraževanja in učenja pospremili že več kot 200.000 odraslih. Temu smo posvetili dva prispevka – enega z ACS in drugega s terena. 

Migracije so ena osrednjih tem, ki zaznamujejo čas, v katerem živimo. Zato jim posvečamo poseben tematski okvir. Prispevke si lahko preberete v rubriki Migracije in izzivi večkulturnosti.

Kakšne izkušnje imate z izobraževanjem odraslih?
Atena           logo zz enote jv regija                                           
Vse storitve v okviru projekta DIS so za zaposlene in delodajalce brezplačne, saj so financirane s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Republike Slovenije.12. november 2021
DAN ODPRTIH VRAT ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO 

Spoštovani. 

Vabimo vas na virtualni Dan odprtih vrat Šolskega centra Novo mesto,
ki bo potekal v sredo, 17. novembra 2021 v času od 15. do 18. ure.

Dostop do dogodkov bo mogoč preko vstopne strani dov.sc-nm.si.


Predstavitev poklicev Šolskega centra Novo mesto: Plakat poklici 2021_22.pdf
Predstavili bomo tudi projekte, ki jih izvajamo na Šolskem centru Novo mesto.

Vabimo vas, da se nam pridružite na zanimivem dogodku.
Atena          logo zz enote jv regija                                           
Vse storitve v okviru projekta DIS so za zaposlene in delodajalce brezplačne, saj so financirane s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Republike Slovenije.


27. oktober 2021
VKO novičnik - oktober

Kaj se je v oktobru dogajalo na področju vseživljenjske karierne orientacije (VKO)?

Oktober je bil pester. Pripravljali smo izobraževanja, načrtovali in razvijali nove VKO pripomočke ter sodelovali s kariernimi svetovalci in različnimi institucijami. Med drugim smo gostili odlično predavateljico Julio Yates, doktorico psihologije iz Londonske Univerze.

Spletno predavanje »Terapija sprejemanja in predanosti: dodana vrednost sodobnemu kariernemu razgovoru« je bilo osredotočeno na predstavitev koncepta ACT terapije (Acceptance and Commitment Therapy: adding value to contemporary career conversations). 
Tisti, ki ste to odlično predavanje zamudili, si lahko preberete kratek prispevek o konceptu ACT terapije.

Dobra novica v tem mesecu je, da smo nadgradili nekatere funkcionalnosti spletnega mesta VKO točka.

VKO pripomočke in orodja sedaj najdete veliko hitreje in učinkoviteje z uporabo novega iskalnika po gradivih. Novi sta tudi podstrani z VKO e-portali in predstavitvijo usposabljanja MUKS, celotno spletno mesto pa je s prilagoditvami za spletno dostopnost dosegljivo še večji skupini uporabnikov. 

Obiščite VKO točko  in preglejte novosti.
Atena                                      logo zz enote jv regija             
Vse storitve v okviru projekta DIS so za zaposlene in delodajalce brezplačne, saj so financirane s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Republike Slovenije.

26. oktober 2021
LETNI POSVET O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

Spoštovani,
 
19. in 20. oktobra 2021 smo se srečali na Letnem posvetu o izobraževanju odraslih (LPoIO 2021). 
Prisluhnili smo zanimivim govorcem ter si izmenjali informacije, mnenja in pobude.

LPoIO je nacionalni dogodek, ki zaokroža dejavnosti in rezultate v politiki, razvojno-raziskovalnem delu in praksi izobraževanja odraslih. Obenem opozarja na skupne izzive našega dela.

Soočamo se z različnimi izzivi: 
• Trajnostni izzivi trkajo na našo vest! Kakšna je pri tem vloga učenja in izobraževanja odraslih?
• Covid-19 nas je za vedno spremenil.
• Katere okoliščine nas bodo opredeljevale v naslednjem desetletju? Kaj bo zaznamovalo leto 2022?
• Slovensko predsedovanje Svetu EU je izobraževanje odraslih postavilo v ospredje.

Vse omenjeno je narekovalo ton letošnjemu zboru več kot 300 strokovnjakov, praktikov, nosilcev politike in drugih deležnikov v izobraževanju odraslih.

Že drugič v zgodovini letnih posvetov smo se srečali le po spletu, kar pomeni, da smo se bili prisiljeni odreči pomembnemu vidiku – druženju. Kljub temu smo se s skupnimi močmi zavzemali za pristno, bogato in v prihodnost zazrto srečanje.

Na spletni strani posveta  najdete videoposnetka celotnega dogajanja obeh dni, posamezne (video)predstavitve, zbir vsebinskih zapisov v Klepetalnici ter letošnjo novost – drsnice s ključnimi izjavami nastopajočih. 

Vabimo vas k ogledu.
Atena                                     logo zz enote jv regija             
Vse storitve v okviru projekta DIS so za zaposlene in delodajalce brezplačne, saj so financirane s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Republike Slovenije.

20. oktober 2021
OKTOBRSKE e-NOVIČKE ACS 

Dragi bralci, 

te dni je pri nas pestro. 

Oktobrske e-Novičke Andragoškega centra Slovenije so prava shramba septembrskega dela in prizadevanj v izobraževanju odraslih.  Za nami so Tedni vseživljenjskega učenja s Parado učenja, Dnevom za znanje in kakovost ter drugimi skupnimi akcijami, F3ŽO in Pedagoško-andragoški dnevi. Središča ISIO in ljudske univerze praznujejo obletnice svojega delovanja. Preberite utrinke in si oglejte zgovorne fotografije. 

Včeraj in danes poteka na Letni posvet o izobraževanju odraslih. Več o njegovi vsebini in poteku vas bomo seznanili naknadno. 

Rubriki Kotiček je vaš  ter Migracije in izzivi večkulturnosti so zapolnile objave, ki odražajo moč in radost učenja tako med učečimi se kot izobraževalci odraslih po Sloveniji. 

Želimo vam prijetno branje.
Atena                                    logo zz enote jv regija             
Vse storitve v okviru projekta DIS so za zaposlene in delodajalce brezplačne, saj so financirane s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Republike Slovenije.


8. oktober 2021
ZELENA PREOBRAZBA DRUŽBE

'Trajnostni razvoj potrebuje učenje in izobraževanje (odraslih)!'– to je premisa tokratnega foruma projekta EPUO o prihodnosti izobraževanja odraslih, ki je združen z jubilejnim, 25. Andragoškim kolokvijem – strokovnim dogodkom letošnjih Tednov vseživljenjskega učenja 2021.

Zelena preobrazba družbe terja široko ozaveščanje, nova znanja in spretnosti ter drugačen način razmišljanja in delovanja. Trajnostno naravnano, globalno učenje mora biti celovito z vseh vidikov – vključevati in povezovati mora mlade in odrasle ter naravoslovna in družboslovna znanja in vsebine. Potrebujemo transformativno izobraževanje, saj je poleg osebne in skupnostne preobrazbe potreben napredek tudi na področju dela. Izobraževanje (odraslih), še posebno neformalno, naj bo pri tem enakovreden, nepogrešljiv deležnik.

V torek, 12. oktobra 2021, med 11.00 in 14.15 uro bomo v okviru Andragoškega kolokvija 2021 in tretjega foruma EPUO o prihodnosti izobraževanja odraslih prisluhnili predstavnikom odločevalcev, stroke, nevladnih organizacij, izvajalcev izobraževanja (odraslih) in drugim. 

Več o dogodku najdete na spletni strani dogodka, brezplačno pa se lahko prijavite tukaj.

Vabljeni. 
Atena                                   logo zz enote jv regija             
Vse storitve v okviru projekta DIS so za zaposlene in delodajalce brezplačne, saj so financirane s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Republike Slovenije.


22. september 2021
e-NOVIČKE ACS

dragi bralci, 

jesen v izobraževanju in učenju pomeni začetek. 

V e-Novičkah Andragoškega centra Slovenije začutite utrip Parad učenja po Sloveniji, preberite, kako je bilo na osrednjem dogodku Nacionalnega meseca skupnega branja.

Svetovalna dejavnost za odrasle v Sloveniji (ISIO) praznuje 20-letnico. 

Pridružite se nam!
Atena                                  logo zz enote jv regija             
Vse storitve v okviru projekta DIS so za zaposlene in delodajalce brezplačne, saj so financirane s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Republike Slovenije.17. september 2021
DNEVI SVETOVANJA ZA ZNANJE 

V okviru Dnevov svetovanja za znanje odkrijte svojo pot do novega znanja.

Izkoristite priložnost za nasvet o izobraževanju in pridite na 17. Dneve svetovanja za znanje, ki bodo letos po vsej Sloveniji potekali med 22. in 24. septembrom.