Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem
  • Projekti

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2018-2022

   Logo kompetence 01 2019 (2)

Trajanje projekta: od 14. septembra 2018 do 31. oktobra 2022

V letih 2018 – 2022 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad sofinancirata izobraževanje in usposabljanje zaposlenih in brezposelnih za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Opis projekta

  • V štiriletnem obdobju bo v okviru projekta na voljo vrsta izobraževalnih programov s področja učenja tujih jezikov, finančne, digitalne in računalniške pismenosti, komunikacije in podjetništva, slovenščine za tujce, varnosti in zdravja na delovnem mestu, boja proti stresu…
  • Programi so za vse udeležence brezplačni, saj jih sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
  • V osrednjem delu JV regije je konzorcij, ki ga vodi CIK Trebnje, partnerji pa smo Šolski center Novo mesto, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter RIC Novo mesto, prijavil za sofinanciranje različne javnoveljavne programe za odrasle in programe za pridobivanje in razvijanje temeljnih kompetenc.

Cilj projekta 

  • Splošni cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 - nižje poklicna in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Ciljna skupina

  • Ciljna skupina projekta so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.


Šolski center Novo mesto bo v okvirju projekta  izvajal naslednje programe:

  •  Jezik, kultura in institucije v vsakdanjiku tujc
  • Usposabljanje za voznika viličarja

 

Jezikovni tečaji trajajo 50 ur, večina ostalih programov pa 40 ur, pri čemer se vsebina programa lahko prilagaja udeležencem in delodajalcem.

TERMINI IZVAJANJA:Informacija in prijava:

Tomaž Pintarič

e-naslov:#EM#746e6f627e2b766e667d6b79656e4e7c733c7c7e3a667f#EM#

(07) 3932 245

Zlatko Zepan

e-naslov: #EM#7a6d63776f6a287d6d796b654c7e6d227e7c3c607d#EM#

(07) 3932 246


Munera LOGO123


Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. (www.eu-skladi.si)