Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem
 • Projekti

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2018-2022

MIZS     Logo kompetence 01 2019   eu skladi

Trajanje projekta: od 14. septembra 2018 do 31. oktobra 2022

Partnerji:

 • CIK Trebnje – vodja konzorcija
 • RIC Novo mesto
 • Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma
 • Šolski center Novo mesto

V letih 2018 – 2022 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad sofinancirata izobraževanje in usposabljanje zaposlenih in brezposelnih za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij.


Opis projekta

 • V štiriletnem obdobju bo v okviru projekta na voljo vrsta izobraževalnih programov s področja učenja tujih jezikov, finančne, digitalne in računalniške pismenosti, komunikacije in podjetništva, slovenščine za tujce, varnosti in zdravja na delovnem mestu, boja proti stresu…
 • Programi so za vse udeležence brezplačni, saj jih sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
 • V osrednjem delu JV regije je konzorcij, ki ga vodi CIK Trebnje, partnerji pa smo Šolski center Novo mesto, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter RIC Novo mesto, prijavil za sofinanciranje različne javnoveljavne programe za odrasle in programe za pridobivanje in razvijanje temeljnih kompetenc.

Cilj projekta 

 • Splošni cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 - nižje poklicna in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Ciljna skupina

 • Ciljna skupina projekta so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.


Šolski center Novo mesto bo v okvirju projekta  izvajal naslednje programe:

 • jezik, kultura in institucije v vsakdanjiku tujci – 50 ur,
 • priprave na preverjanje in potrjevanje NPK – Viličarist/viličaristka – 30 ur,
 • usposabljanje za upravljalca dvižne ploščadi – 40 ur,
 • programi RDO Računalniško digitalno opismenjevanje – 40 ur.

Jezikovni tečaji trajajo 50 ur, večina ostalih programov pa 40 ur, pri čemer se vsebina programa lahko prilagaja udeležencem in delodajalcem. Priprave na preverjanje in potrjevanje NPK trajao 30 ur.

Skoraj tretjina sredstev za razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc je namenjenih različnim oblikam računalniškega in digitalnega opismenjevanja, oziroma učenja s pomočjo računalnika in spleta.

Programi so namenjeni za osebe, ki se še niso srečali z uporabo računalniških naprav in vse do tistih, ki si želijo izpopolniti znanje na posameznem področju:
 • uporaba računalniških in digitalnih naprav (tablice, pametni telefoni …),
 • uporaba računalniških programov (Word, Excel, PowerPoint …),
 • uporaba interneta za iskanje informacij in povezovanje (spletne strani, forumi, blogi …),
 • komunikacija po spletu (e-pošta, socialna omrežja, Skype …),
 • e-storitve v vsakdanjem življenju (e-nakupi, e-uprava, e-zdravje),
 • uporaba spletnih orodij in aplikacij …


TERMINI IZVAJANJA:

 1. SKUPINA 1 - Jezik, kultura in institucije v vsakdanjiku tujca.pdf: januar - marec 2019 - zaključeno.
 2. SKUPINA 2, 3, 4  - Priprave na preverjanje in potrjevanje: NPK Vičarist/Viličaristka .pdf: februar - junij 2019 - zaključeno.
 3. SKUPINA 5 - Usposabljanje za upravljalca dvižne ploščadi: september 2019 - zaključeno.
 4. SKUPINA 6 - Priprave na preverjanje in potrjevanje: NPK Vičarist/Viličaristka.pdf: oktober 2019 - zaključeno.
 5. SKUPINA 7 - Programi RDO Računalniško digitalno opismenjevanje – EXCEL – oktober 2020 - zaključeno.
 6. SKUPINA 8 - Programi RDO Računalniško digitalno opismenjevanje – Word in uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela - september 2021 – zaključena prijava.
 7. SKUPINA 9, 10 - Programi RDO Računalniško digitalno opismenjevanje – Word in uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela – januar, februar  2022 – odprta prijava.


Informacija in prijava:

Tomaž Pintarič

e-naslov:#EM#746e6f627e2b766e667d6b79656e4e7c733c7c7e3a667f#EM#

(07) 3932 245


Zlatko Zepan

e-naslov: #EM#7a6d63776f6a287d6d796b654c7e6d227e7c3c607d#EM#

(07) 3932 246


Munera LOGO123


Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. (www.eu-skladi.si)