Šolska maturitetna komisija

V šolskem letu 2018/2019 je določena Šolska maturitetna komisija v naslednji sestavi:

Predsednik: Zlatko Zepan, prof.

Namestnica predsednika: Aleksandra Barič Vovk, univ. dipl. ped.

Tajnica: Brigita Sinur, univ. dipl. ped.

Članici: dr. Sanja Kostanjšek
             Vesna Pirc, univ. dipl. ekon.