Šolska maturitetna komisija

V šolskem letu 2018/2019 je določena Šolska maturitetna komisija v naslednji sestavi:

Predsednik: dr. Matej Forjan

Namestnik predsednika: Štefan David, univ. dipl. inž.

Tajnica: Brigita Sinur, univ. dipl. ped.

Članici: Aleksandra Barič Vovk, univ. dipl. ped.
             Vesna Pirc, univ. dipl. ekon.