Podatki o šoli EN


Poslanstvo Enote za izobraževanje odraslih   

Na Enoti za izobraževanje odraslih si v okviru razvoja izobraževanja odraslih prizadevamo doseči naslednje:
 • omogočiti osebni razvoj in dvigniti kakovost življenja ljudi, spodbuditi njihovo ustvarjalnost in inovativnost, povečati njihove zaposlitvene možnosti in mobilnost pri delu in v življenju;
 • zvišati raven znanja, izobrazbe in usposobljenosti prebivalstva za gospodarski, tehnološki, kulturni in socialni razvoj, za razvoj demokracije, za spoštovanje pravic in svoboščin človeka in za družbeni razvoj;
 • dohiteti razviti svet v razvitosti izobraževanja odraslih, v standardih izobraževalne dejavnosti in njenih rezultatov, v izobraženosti prebivalstva in njegovi vključenosti v vseživljenjsko izobraževanje;
 • spodbujati vseživljenjsko izobraževanje;
 • omogočati splošno izobrazbo in pridobitev poklica vsem prebivalcem - državljanom;
 • omogočati čim višjo raven izobrazbe čim večjemu deležu prebivalstva ob ohranjanju že dosežene ravni zahtevnosti;
 • omogočati razvoj in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti čim večjemu deležu prebivalstva.


Na Enoti za izobraževanje odraslih so osnovni cilji izobraževanja odraslih:

 • izobraževanje odraslih za pridobitev prvega poklica,
 • izobraževanje odraslih za pridobitev izobrazbe - poklicna nadgradnja,
 • omogočiti osipnikom dokončanje izobraževanja ali pridobitev vsaj poklicne izobrazbe,
 • prekvalifikacije nezaposlenih in drugih iskalcev zaposlitve,
 • usposabljanje zaposlenih za delo in brezposelnih za zaposlitev,
 • dokvalifikacije in specializacije,
 • funkcionalno opismenjevanje,
 • izpopolnjevanje znanja za delo in poklic,
 • drugo splošno izobraževanje odraslih,
 • zviševanje splošnoizobraževalne in kulturne ravni prebivalstva,
 • omogočiti odraslim pridobitev poklicne izobrazbe po različnih poteh,
 • uvajanje novih organizacijskih prijemov s sodobnimi metodami in učno tehnologijo.

 

SCHOOL INFORMATIONS


Šolski center Novo mesto
Enota za izobraževanje odraslih

Šegova ulica 112
8000 Novo mesto

telefon: (07) 39-32-200
telefaks: (07) 39-32-124

Ravnatelj
Zlatko Zepan, prof.
07/39 32 200, 031 322 009
#EM#7a6d63776f6a287d6d796b654c7e6d227e7c3c607d#EM#

Pomočnica ravnatelja
Aleksandra Barič Vovk

Poslovna sekretarka
Veronika Kastrevc