Predstavitev šole

Enota za izobraževanje odraslih na Šolskem centru Novo mesto ima že več kot 35-letno tradicijo izobraževanja odraslih in predstavlja pomemben delež v celotni dejavnosti Šolskega centra. V tem obdobju se je neprestano razvijala izobraževalna ponudba skladno s širitvijo števila izobraževalnih programov za srednješolce.
Odkar smo postali samostojna organizacijska enota Šolskega centra Novo mesto, se je sodelovanje z lokalnimi podjetji in z izobraževalnimi ustanovami močno povečalo. To sodelovanje nameravamo v bodoče še razširiti, saj se zavedamo pomembnosti povezave teorije s prakso.
Živimo v času, ko postaja izobraževanje odraslih vse pomembnejše, saj izjemno hiter razvoj znanosti in tehnike zahteva nenehna nova in dodatna usposabljanja
in vedno nove prekvalifikacije, ki se jim trenutno šolski sistem ne more dovolj hitro prilagoditi.
Izobraževanje odraslih je manj togo in sposobno hitrejšega prilagajanja. Moderne metode in tehnike poučevanja, upoštevanje predznanj
udeležencev in nadgradnja le-teh lahko precej skrajša čas izobraževanja, posebno če izobraževanje poteka v sodelovanju in ob podpori gospodarskih subjektov v okolici.

Možnosti, ki jih ponuja naša Enota za izobraževanje odraslih, so sledeče:
  • izobraževanje odraslih za pridobitev prvega poklica,
  • izobraževanje odraslih za pridobitev izobrazbe oziroma poklicna nadgradnja,
  • dokončanje izobraževanja  za osipnike iz rednega izobraževanja,
  • prekvalifikacije nezaposlenih in drugih iskalcev zaposlitve,
  • izpopolnjevanje znanja za delo in poklic,
  • dvig splošnoizobraževalne ravni prebivalstva,
  • omogočiti odraslim pridobitev strokovne izobrazbe po različnih poteh.


Vrednote na katerih temelji izobraževanje odraslih pri nas so strokovnost, znanje, kakovost storitev, prilagodljivost, timsko delo, prijazen odnos do udeležencev, ažurnost, pošten odnos do udeležencev ter upoštevanje specifičnosti segmenta izobraževanja odraslih .