Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Predstavitev šole

Enota za izobraževanje odraslih na Šolskem centru Novo mesto ima že več kot 50-letno tradicijo izobraževanja odraslih in predstavlja pomemben delež v celotni dejavnosti Šolskega centra. V tem obdobju se je izobraževalna ponudba neprestano razvijala skladno s širitvijo števila izobraževalnih programov za dijake.

Odkar smo postali samostojna organizacijska enota Šolskega centra Novo mesto, se je sodelovanje z lokalnimi podjetji in z izobraževalnimi ustanovami močno povečalo. To sodelovanje nameravamo v bodoče še razširiti, saj se zavedamo pomembnosti povezave teorije s prakso.

Živimo v času, ko postaja izobraževanje odraslih vse pomembnejše, saj izjemno hiter razvoj znanosti in tehnologije zahteva nenehna nova in dodatna usposabljanja ter prekvalifikacije v druge poklice.

Izobraževanje odraslih je sposobno hitrejšega prilagajanja trgu dela. Moderne metode in tehnike poučevanja, upoštevanje predznanj udeležencev in nadgradnja le-teh lahko precej skrajša čas izobraževanja, posebno če izobraževanje poteka v sodelovanju in ob podpori gospodarskih subjektov v okolici.

Možnosti, ki jih ponuja naša Enota za izobraževanje odraslih, so sledeče:
  • izobraževanje odraslih za pridobitev prvega poklica,
  • dvig izobrazbene ravni,
  • dokončanje izobraževanja  za osipnike iz rednega izobraževanja,
  • prekvalifikacije,
  • izpopolnjevanje znanja za delo in poklic.


Vrednote na katerih temelji izobraževanje odraslih pri nas so strokovnost, znanje, kakovost storitev, prilagodljivost, timsko delo, prijazen odnos do udeležencev, odzivnost ter upoštevanje specifičnosti segmenta izobraževanja odraslih .