Program poklicnega tečaja

  • PREDŠOLSKA VZGOJA - poklic: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok
  • TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - poklic: tehnik/tehnica računalništva