TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA.
Naziv strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica računalništva.

Trajanje izobraževanja: Eno leto. Izobraževalni program je ovrednoten s 77 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Upravljanje s programirljivimi napravami
 UPNx 8 KT
 Vzdrževanje informacijske strojne opreme
  VSO 
x 7 KT
 Vzdrževanje informacijske programske opreme
 VPO
x 7 KT
 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij
 EKIx 6 KT
 Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov
 VOSx7 KT 
 Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij
 NSA
x 9 KT
 Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz
 NPBx 7 KT
 Oprema za multimedijsko tehniko
 OMTx 8 KT
 Upravljanje IK sistemov
 UIKSx 8 KT
 Računalništvo
 RAČx 6 KT
 Praktično usposabljanje z delom
PUDx 7 KT


Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz računalništva,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4 KT)