TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA.
Naziv strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica računalništva.

Trajanje izobraževanja: Eno leto. Izobraževalni program je ovrednoten s 77 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Upravljanje s programirljivimi napravami
 UPN60 8 KT
 Vzdrževanje informacijske strojne opreme
  VSO 
48 7 KT
 Vzdrževanje informacijske programske opreme
 VPO
48 7 KT
 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij
 EKI48 6 KT
 Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov
 VOS487 KT 
 Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij
 NSA
60 9 KT
 Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz
 NPB48 7 KT
 Oprema za multimedijsko tehniko
 OMT60 8 KT
 Upravljanje IK sistemov
 UIKS60 8 KT
 Računalništvo
 RAČ40 6 KT
 Praktično usposabljanje z delom
PUD32 7 KT


Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz računalništva,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4 KT)