Izobraževanje

Na Enoti za izobraževanje odraslih izvajamo številne programe srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja za odrasle, poklicne tečaje ter druge tečajne oblike.