Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

DIGITRAJNI UČITELJ

načrt za okrevanje EU
 
Ime projekta: Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti

Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija- NextGenerationEU. Javni razpis se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (v nadaljevanju: C3 K5), za ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Predmet javnega razpisa je načrtovanje, razvoj, priprava in izvedba programov usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki izvajajo javno veljavne programe, za dvig in krepitev digitalnih kompetenc ter temeljnih vsebin računalništva in informatike (v nadaljevanju: RIN), kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti. Kompetenca v predmetnem razpisu zajema znanje, spretnost in odnos. 

Namen javnega razpisa je krepitev ustreznih pedagoško-andragoških kompetenc strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju digitalnih kompetenc in temeljnih vsebin RIN, 3 kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti. Skladno s cilji komponente C3 K5 se bo v času izvedbe projekta pri aktivno sodelujoči ciljni skupini krepila senzibilnost, odzivnost in odpornost izobraževalnega sistema ter vseživljensko učenje.

Cilji javnega razpisa:
Cilj javnega razpisa je uspešno usposobiti najmanj 20.000 strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc in temeljnih vsebin RIN, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti povprečno v obsegu 13 izobraževalnih dni, kar predstavlja 104 ure usposabljanj na posameznega udeleženca.

Ob predvidenih 13 izobraževalnih dni je namenjenih:
- 11 dni digitalnim kompetencam in temeljnim vsebinam RIN;
- 1 dan kompetencam za trajnostni razvoj;
- 1 dan finančni pismenosti.

Cilj javnega razpisa je tudi oblikovanje predloga ustrezne umestitve in vrednotenja digitalnih kompetenc ter temeljnih vsebin RIN, kompetenc za trajnosti razvoj in finančne pismenosti strokovnih in vodstvenih delavcev v vseh fazah kariernega razvoja ter predlagati nove pristope nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.

Ciljna skupina so strokovni in vodstveni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih v javnih in zasebnih zavodih.

Partnerji projekta:
 • Založba Rokus Klett, d.o.o. (vodilni partner)
 • Šolski center Ljubljana
 • Šolski center Velenje
 • Šolski center Novo mesto
 • Šolski center Celje
 • Šolski center Nova Gorica
 • Šolski center Ptuj
 • Šolski center Kranj
 • RIC- Državni izpitni center
 • Univerza v Ljubljani
 • Zveza ljudskih univerz Slovenije
 • Arnes-Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
 • CPI- Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
 • Academia, izobraževanje in druge storitve, d.o.o.
 • Zveza ravnateljev in pomočnikov ravnateljev
 • Združenje ravnateljev vrtcev v Sloveniji
 • Zveza srednjih šol in dijaških domov
 • Skupnost višjih strokovnih šol RS

Koordinator/kontaktna oseba projekta na Šolskem centru Novo mesto: