PREDŠOLSKA VZGOJA - predmetnik

Naziv strokovne izobrazbe: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok.

Trajanje izobraževanja: Eno leto. Izobraževalni program je ovrednoten s 60 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:
- četrti letnik gimnazije ali
- zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

 PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Komunikacijske veščine VSP x 3 KT 
 Predšolska pedagogika
PPP
 x3 KT
 Razvojna psihologijaRUP
 x
3 KT
 Varnost in zdravje v vrtcu VZO x
 3 KT 
 Kurikulum oddelka v vrtcuKOV
 x6 KT
 Likovno, glasbeno in plesno izražanje LGPI x16 KT
 Šport  skozi igro ŠPO x 6 KT 
 Instrument INS x 2 KT 
 Ustvarjanje v tekstilu
 UST x
2 KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 PUD x12 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh predmetov,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izpitni nastop in zagovor.      (4 KT).