Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Šolskega centra Novo mesto, ki se nahaja na spletnem naslovu https://www.sc-nm.si

Šolski center Novo mesto se zavezuje omogočati dostopnost do vsebine spletišča na svoji spletni povezavi v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju ZDSMA), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/18. 

Stopnja skladnosti:

Na spletni strani je dodana funkcionalnost z vtičnikom 'userway' na stopnji AA, ki je skladna s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA, ki jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti. Spletne strani so pripravljene v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin in ustrezajo standardu WCAG (Web Content Accesibility Guidelines) 2.1.

Z vtičnikom 'userway' obiskovalcem spletišča omogočamo, da prikaz spletišča prilagodijo svojim potrebam. Obiskovalci spletne strani lahko s pomočjo vtičnika spremenijo pisavo, povečajo črke, spremenijo kontrast barv na spletišču, ustavijo premike ter s podčrtovanjem naredijo hiperpovezave bolj vidne.


Spletno mesto omogoča:

Pri načrtovanju spletne strani smo sledili priporočilom druge stopnje za dostopnost do spletnih vsebin (WCAG). Pri implementaciji priporočil je kljub temu lahko prišlo do nenačrtovanih in nezaželenih napak ali hroščev. Priporočila so razdeljena v štiri nivoje.

1 – Zaznavanje

Tekstovne alternative (guideline 1.1) - Vsem netekstovnim elementom, ki nimajo dekorativnega namena, so vidni in niso namenjeni izključno vizualnemu zaznavanju, smo zagotovili ustrezne tekstovne alternative oz. kratke opise glede na dejavnost.

Prilagodljivost (guideline 1.3) - Spletna stran se prilagodi velikosti uporabnikovega zaslona, ne da bi pri tem prišlo do spremembe strukture ali izgube informacij. Spletna stran je strukturirana logično z uporabo naslovov in mednaslovov, vsebina pa je jasno ločena od navigacije spletne strani. Vnosna polja in obrazci imajo za bralnike zaslona dodane oznake (label), ki jih natančneje opisujejo. Oznake imajo dodane tudi vse ikone, ki nimajo besedila.

Razločljivost (guideline 1.4) - Navodila za uporabo spletnih obrazcev in ostalih elementov na spletni strani se ne zanašajo zgolj na barvo. Barve na spletni strani imajo le dekorativni namen, zato lahko uporabniki, ki imajo težave pri razločevanju določenih odtenkov, spletno stran uporabljajo brez težav. Zagotovljen je minimalen kontrast 4,5:1 za besedila z manjšimi črkami oz. 3:1 za besedila z večjimi (tistimi, ki imajo vsaj 18 pik ali pa so krepka in velika vsaj 14 pik). Kontrast ni zagotovljen na besedilih pod naslovom povsem na vrhu prve strani, saj imajo tam samo vizualen pomen in so le del ozadja. Spletna stran se lahko poveča za 200%, pri čemer ne pride do izgub pri vsebini ali funkcionalnostih. Tekstovni elementi so oblikovani s CSS-jem in za prikaz ne uporabljajo slik.

2 – Operabilnost 

Dostopnost preko tipkovnice (guideline 2.1) - Uporabnik lahko po spletni strani navigira samo z uporabo tipkovnice, miška ni obvezna. Nobena interakcija ni časovno omejena, prav tako smo spletno stran načrtovali tako, da se uporabnik, ki po njej navigira s tipkovnico, ne ujame v pasti, iz katere ne more več naprej ali nazaj. Aktivni gradniki oz. elementi s fokusom so ustrezno označeni. 

Dovolj časa (guideline 2.2) - Nobena vsebina na spletni strani ni časovno omejena in se ne izteče.

Napadi in druge fizične reakcije (guideline 2.3) - Izogibali smo se utripajočim vsebinam. Spletna stran je varna za uporabo za vse skupine ljudi, ki bi jim bliskovite spremembe in utripajoči elementi lahko povzročili različne reakcije ali napade.

Navigacija (guideline 2.4) - Uporabniki, ki po spletni strani navigirajo s tipkovnico, imajo kot prvi aktivni gradnik na voljo povezavo, ki jih prestavi na glavno vsebino. Tako lahko preskočijo bloke vsebin, ki jih ne zanimajo. Spletna stran posodablja naslov na vrhu brskalnika skladno z vsebino, ki je prikazana, tako da uporabnik vselej ve, na kateri podstrani se nahaja. Zaporedje strani je usklajeno z vsebino, tako da se lahko uporabnik logično premika po strani z uporabo tabulatorja. Elementi s fokusom so ustrezno označeni.  Za lažje navigiranje po strani sta na voljo glavna navigacija na vrhu in sekundarna navigacija povsem na dnu spletne strani - zemljevid strani. Pri iskanju vsebine na spletni strani si lahko uporabniki pomagajo tudi z iskalnikom, ki je vselej prisoten na vrhu spletne strani. Med določenimi prispevki lahko uporabniki navigirajo tudi s pomočjo seznama sorodnih vsebin, ki je naveden na koncu.

3 – Razumevanje

Berljivost (guideline 3.1) - Jezik spletne strani je ugotovljiv iz programske kode.

Predvidljivost (guideline 3.2) - Spletna stran se ne spremeni ob spremembi elementa s fokusom. Uporaba navigacije ostaja vselej konsistentna in se ne spreminja med stranmi posamezne organizacijske enote šole.

Pomoč pri vnosu (guideline 3.3) - Obrazci so prikazani z jasno podanimi navodili, kako jih uporabiti. Uporabniki bralnikov zaslona imajo dodane oznake, kjer te sicer niso prikazane.

4 – Robustnost

Kompatibilnost (guideline 4.1) - Spletna stran je bila narejena z uporabo široko uporabljenih tehnologij, tako da lahko uporabniki do nje dostopajo nemoteno ne glede na to, kateri brskalnik bodo uporabili. Spletna stran je bila narejena z uporabo HTML, CSS in JS standardov.


Spletišče Šolskega centra Novo mesto je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Dostopnost spletišča Šolskega centra Novo mesto nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA. Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v obliki PDF zapisa,
  • različne kompleksne tabele s podatki,
  • organigrami,
  • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov.

Obvestila o neskladju z zahtevami in zaprosila za informacije glede vsebin spletišča ter vsebin, ki ne spadajo na področje uporabe Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L 327, 2.12.2016, str. 1) sprejemamo na e-naslovu #EM#696f646c4476652a6664247865#EM#. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v zakonsko določenem roku – v 8 dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora ustrezno utemeljili.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za javno upravo
Uprava za informacijsko varnost
Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

Priprava izjave o dostopnosti:

Izjava je bila pripravljena 8. 12. 2020 na podlagi samoocene.
Izjava je bila nazadnje pregledana 1. 2. 2023