Dejavnost ŠC Novo mesto

Zavod opravlja javno službo na naslednjih področjih:
- P/85.310 - srednješolsko splošno izobraževanje,
- P/85.320 - srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
- P/85.421 - višješolsko izobraževanje in
- R/91.011 - dejavnost knjižnic.