Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Dogodki in projektne aktivnosti

projekta KIPSI

                            EEA grants@4x  zadnja


Projekt Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (projekt KIPSI)
sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP

Več o projektu KIPSI.
More about the project BlendVET

     26. april 2024
OB ZAKLJUČKU PROJEKTA KIPSI 

Spoštovani,
30. aprila 2024 bomo zaključili izvajanje aktivnosti na projektu KIPSI - Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Projekt je trajal od 1. 11. 2021 do 30. 4. 2024.
Projekt KIPSI so sofinancirale Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 1.607.844 EUR. 

Namen projekta je izboljšanje praks poučevanja in učenja v okviru kombiniranega izobraževanja ter izmenjava znanja in dobrih praks z institucijami iz držav donatoric. 

Pregled vseh projektnih aktivnosti in doseženih rezultatov je dosegljiv na naslovu https://kipsi.si/
Vabimo vas, da si pogledate kaj vse smo v obdobju trajanja projekta pripravili. 
Še posebej izpostavljamo: 
- razvojne strategije šole za uvajanje kombiniranega izobraževanja, 
- pedagoške rešitve za kombinirano izobraževanje in pilotna usposabljanja za učitelje, 
- oblikovanje in razvoj praktičnih rešitev za e-učenje

Vsem udeleženim se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.
Prijazno vas vabimo, da se nam pridružite tudi v bodoče. 

AT THE END OF THE KIPSI PROJECT

Dear,
on 30th April 2024 we will complete the implementation of activities on the BlendVET - Blended learning in vocational education and training

The project took place from 1st November 2021 to 30th April 2024.
The KIPSI project has been co-financed by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism in the amount of EUR 1,607,844. 

The project aims to improve teaching and learning practices in blended learning and to exchange knowledge and good practices with institutions from the donor countries. 

An overview of all project activities and results achieved can be found at https://kipsi.si/
We invite you to take a look at what we have produced during the project period. 
We would like to highlight in particular: 
- School development strategies for the introduction of blended learning, 
- pedagogical solutions for blended learning and pilot training for teachers, 
- the design and development of practical solutions for e-learning. 

We sincerely thank all participants for their cooperation.
We kindly invite you to join us in the future.

     18. april 2024
IZKUŠNJE S ŠTUDIJSKEGA OBISKA NA ISLANDIJI

  24  skupaj partnerji 1  24  šola Reykjavik  24  šola Haskolinn Akureyri  24  ekipa ŠC NM 

  24  šola Akureyri 2  24  šola Akureyri  24  šola S  24  Hamk

Ob skorajšnjem zaključku projekta Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (KIPSI/BlendVET) smo se med 8. in 12. aprilom 2024 podali na Islandijo, kjer smo obiskali več partnerskih in drugih izobraževalnih institucij, in sicer Technical College v Reykjaviku, Univerzo Akureyri in Srednjo šolo Akureyri ter Srednjo šolo v Ólafsfjörðurju.

Islandski srednješolski sistem je dokaj edinstven. S svojo relativno visoko avtonomijo vsaka šola izdela svoj načrt dela, s katerim dosega izjemne rezultate. Pouk zaradi velikih razdalj med večjimi kraji in šolami poteka večinoma na daljavo oz. v kombinirani obliki, kar pomeni, da morajo tudi učitelji biti dovolj digitalno kompetentni za izvajanje takšnega načina pouka. Njihov urnik je precej bolj fleksibilen, dijaki in učitelji pa lahko izbirajo, ali bodo pouk obiskovali v šoli ali na daljavo oz. kombinirano. Učitelji prevzemajo v njihovem učnem procesu predvsem vlogo mentorjev oz. usmerjevalcev in jih s tedenskimi nalogami, s katerimi spodbujajo kreativnost in inovativnost, spodbujajo k odgovornosti, učenju, delu in jih pripeljejo do želene izobrazbe.

Ker se učitelji in odločevalci v izobraževalnem sistemu zavedajo, da takšen način izobraževanja praviloma vodi do veliko količine časa, preživetega ob digitalni tehnologiji, pa hkrati dijake in zaposlene spodbujajo h kvalitetnemu preživljanju prostega časa, gibanju in občasnemu odklopu od tehnologije.

Na študijskem obisku, ki je predstavljal zadnji korak v našem partnerskem delu, smo predstavili učna gradiva, ki so v projektu nastala v podporo kombiniranemu izobraževanju. Niso manjkale niti praktične delavnice za nadaljevanje mreženja in sodelovanja.

Zaključek obiska je potekal v duhu pravega islandskega gostoljubja z obljubo, da se digitalne poti naših šol še velikokrat prekrižajo.


     25. marec 2024
PROJEKTNO SREČANJE IN ŠTUDIJSKI OBISK

Spoštovani, 
v okviru projekta KIPSI - Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju se bomo od 8. aprila do 12 aprila 2024 udeležili tretjega srečanja projektnih partnerjev in študijski obisk, katerega bosta gostila naša projektna partnerja  na Islandiji. 

Prilagamo program
Več o dogajanju na dogodku bomo sporočili kmalu. Spremljajte nas. 

PROJECT MEETING AND STUDY VISIT

Dear,
within the project BlendVET - Blended learning in vocational education and training we will attend the third meeting of project partners and a study visit hosted by our project partners
from 8th April to 12th April 2024 in Iceland.

We are attaching the program.
We will announce more about the events at the event soon. Follow us.

     19. marec 2024
TEHNOLOGIJA SAMA PO SEBI NE PRINAŠA NAPREDKA

  21  CPI v d   21  CPI vodja projekta  21  MKRR  21  MVI DB  21  okrogla miza  

V sredo, 13. marca 2024, smo v City hotelu v Ljubljani uspešno izvedli zaključni javni dogodek projekta Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju – KIPSI oz. Blended learning in vocational education and training – BlendVET.

Dogodek z naslovom Inovativno, kombinirano, uspešno! smo izvedli v hibridni obliki, kar je omogočalo aktivno sodelovanje tako slovenskih kot mednarodnih udeležencev dogodka.
Več informacij si lahko preberete v sporočilu za javnost, foto utrinke pa v galeriji.


TECHNOLOGY ALONE DOES NOT BRING PROGRESS

On Wednesday, 13 March 2024, the final public event of the Blended Learning in Vocational Education and Training (BlendVET) project took place at the City Hotel in Ljubljana.

The event, entitled “Innovative, Combined, Successful!”, was held in a hybrid format, which allowed for the active participation of both Slovenian and international participants.
You can read more information in the press release, and see photos in the gallery.


     4. marec 2024
ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA KIPSI 

26  Zaključna konferenca

Inovativno, kombinirano, uspešno!
Zaključna konferenca projekta KIPSI (www.blendvet.si)
Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Sreda, 13. marec 2024 od 9:00 do 14:00 ure.
V City Hotelu Ljubljana ali na spletni platformi Confiva.

Vljudno vabljeni. 

FINAL CONFERENCE OF THE KIPSI PROJECT

Innovative, blended, successful!
Closing conference of the KIPSI project (www.blendvet.si)
Blended education in vocational and professional education.

Wednesday, 13th March 2024 from 9:00 a.m. to 2:00 p.m
In the City Hotel Ljubljana or on the Confiva online platform.

You are welcome.

     19. februar 2024
ZAHVALA OB OBISKU NA DOGODKU INFORMATIVNI DAN ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO
17 info dan stojnica photo 2024 02 16 10 52 44   17 info dan Kipsi photo 2024 02 16 10 51 42   17  na stojnici Info dan  IMG 20240216 084333   17  info dan Kipsi photo 2024 02 16 10 51 00

Spoštovani, 
zahvaljujemo se vam za obisk na dogodku Informativni dan Šolskega centra Novo mesto 16. in 17. februar 2024. 

Veseli nas, da ste nas obiskali ter nam s tem dali priložnost, da pokažemo svoje delo in aktivnosti. 
Zahvaljujemo se vam za izkazano pozornost in zanimanje ob stojnici mednarodnih razvojnih projektov, ki jih izvajamo na Šolskem centru Novo mesto. 

THANKS FOR VISITING THE EVENT INFORMATION DAY OF THE SCHOOL CENTER NOVO MESTO

Dear,
thank you for visiting the Novo mesto School Center Information Day event 16th and 17th February 2024.

We are glad that you visited us and gave us the opportunity to show our work and activities.
We would like to thank you for your attention and interest at the stand of international development projects that we implement at the School Center Novo mesto.

             9. februar 2024
Časopis POVEZANI S ŠOLSKIM CENTROM NOVO MESTO 

  16  Povezani a       16  Povezani b

Povezani s Šolskim centrom Novo mesto je brezplačni časopis kot informator za pomoč pri izbiri poklica ter obveščanje občank in občanov o programih in aktivnostih, ki jih izvajamo na Šolskem centru Novo mesto.

V tokratni izdaji smo izvedli tudi promocijo projekta KIPSI: KIPSI - Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Vabljeni k branju.  


Newspaper ASSOCIATED WITH SCHOOL CENTRE NOVO MESTO 

Associated with the School Center Novo mesto is a free newspaper information tool to help choose a profession and inform citizens about the programs and activities carried out at the School Center Novo mesto.
In this edition, we also promoted the BlendVET project:  BlendVET - Blended learning in vocational education and training 

You are welcome to read.

     30. januar 2024
INFORMATIVNI DAN 2024 
                                                       15  ID2024 event B

Spoštovani, 
vabimo vas na Informativni dan Šolskega centra Novo mesto, ki bo v:
* petek, 16. februarja 2024 ob 9.00 in ob 15.00 uri
* soboto, 17. februarja 2024 ob 9.00.

Predstavili vam bomo tudi projekt Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju - KIPSI in projektne aktivnosti. Več informacij v vabilu

Dobrodošli.

INFORMATION DAY 2024

Dear,
we invite you to the Information Day of the School Centre Novo mesto, which will be held on:
* Friday, 16th February 2024 at 9:00 a.m. and 3:00 p.m.
* Saturday, 17th February 2024 at 9:00 a.m.

We will also present the BlendVET project – Blended learning in vocational education and training  and project activities. More information in the invitation.

Welcome.

     23. januar 2024
#OurStories: INOVATIVNE METODE POUČEVANJA IN UČENJA V SLOVENIJI     

Projekt Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (KIPSI), v katerem sodelavci iz CPI s projektnimi partnerji iz Slovenije, z Islandije in Norveške razvijamo šolske strategije za uvajanje kombiniranega izobraževanja, izvajamo usposabljanja za učitelje ter oblikujemo in razvijamo praktične rešitve za e-učenje, je s svojo zgodbo del mednarodne kampanje #OurStories.

Njegova zgodba se deli na spletnem mestu finančnih mehanizmov, družbenih medijih (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) in na YouTube.

Kampanja #OurStories obravnava najrazličnejše navdihujoče zgodbe o projektih in povezavah, ki jih omogočata Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP. 
Je platforma za udeležence projektov, ki so bili vključeni v projekte, ki sta jih omogočila finančna mehanizma.

Vabljeni k ogledu.

#OurStories: INNOVATIVE METHODS OF TEACHING AND LEARNING IN SLOVENIA

The BlendVET project, in which CPI colleagues and project partners from Slovenia, Iceland and Norway develop school strategies for the introduction of blended learning, provide training for teachers and design and develop practical solutions for e-learning, is part of the international #OurStories campaign.

Projects’ story is being shared on the Funding Mechanism website, social media (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) and YouTube.

The #OurStories campaign features a wide range of inspiring stories about projects and connections made possible by the Norwegian Financial Mechanism and the EEA Financial Mechanism. 
It is a platform for project participants who have been involved in projects made possible by the two financial mechanisms.

You are welcome to visit us.

     22. december 2023
PRIHODNOST JE TUKAJ - ALI SMO NANJO PRIPRAVLJENI?

Živimo v dobi pospešene digitalizacije in vse prisotnosti svetovnega spleta. 
Brez sodobnih tehnologij si vsakdanjika niti ne predstavljamo več. Nenehno smo obdani in okupirani z digitalnimi pomočniki vseh oblik in velikosti.
Tehnologija sama ni škodljiva, je uporabna in bi jo bilo potrebno izkoristiti kolikor se le da. Jo pa moramo izkoristiti na pravilen način. 

Ker se je drastično spremenila kolektivna miselnost človeka, je potrebno preveriti vse aspekte življenja
Kako naprej? Poglejte kratko predstavitev.

THE FUTURE IS HERE - ARE WE READY FOR IT?

We live in an age of accelerated digitization and the omnipresence of the World Wide Web.
We can no longer imagine everyday life without modern technologies. We are constantly surrounded and occupied by digital assistants of all shapes and sizes.
Technology itself is not harmful, it is useful and should be used as much as possible. But we have to use it in the right way.

Since the collective mentality of people has changed drastically, it is necessary to check all aspects of life
Whats next? Watch a short presentation.


     8. december 2023
OBRNJENO UČENJE KOT METODA KOMBINIRANEGA UČENJA
                                                           12  obrnjeno učenje

Kombinirano učenje je obsežno področje. Partnerji projekta z Norveške so se odločili, da se bodo osredotočili na tako imenovano obrnjeno učenje.

Obrnjeno učenje je metoda, pri kateri se lahko učenci/dijaki vnaprej seznanijo s tem, kar učitelj običajno poučuje, na primer s pomočjo videoposnetkov, podkastov ali spletnih nalog. To omogoča več časa za aktivnost učencev/dijakov, sprotno ocenjevanje in utrjevanje praktičnih veščin v učilnici.

Vloga Østfold University College (HiØ) v projektu je zagotavljanje strokovnega znanja o tem, kako olajšati učenje in poučevanje v digitalnih okoljih. Eden od načinov njihovega dela je omogočanje in izvedba usposabljanj za strokovne in poklicne šole. Vendar pa jasno poudarjajo, da niso vključeni v dejavnosti pri pouku samem.

“HiØ zagotavlja raziskovalni prispevek in podporo, vendar so šole tiste, ki opravljajo dejansko razvojno delo. Mi imamo znanje o tem, kaj pomeni biti digitalno kompetenten učitelj, vendar je na šolah, da strokovnjakom v vzgoji in izobraževanju omogočijo razvoj lastne poklicne skupnosti.”

Več pa na TEJ povezavi.

FLIPPED LEARNING AS A BLENDED LEARNING METHOD

Blended learning is a large area. The Norwegian participants in the project have chosen to concentrate on what is known as flipped learning.

This involves allowing students to familiarize themselves with what the teacher usually teaches in advance, for example through video, podcasts or digital assignments. This allows more time for student activity, ongoing evaluation and practice of practical skills in the classroom.

Østfold University College’s (HiØ) role in the project is to provide expertise on how to facilitate learning and teaching in digital environments. One of the ways they do this is by offering training to the other schools. However, they are clear that they are not involved in course activities.

“HiØ provides research-based input and support, but it is the schools that carry out the actual development work. We have the knowledge of what it means to be a digitally competent teacher, but it is up to the schools to facilitate the development of their own professional community.”

Read more HERE.


     23. november 2023
ZAHVALA OB OBISKU NA DOGODKU DAN ODPRTIH VRAT ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO

                         19  photo 2023 11 22 16 05 09     20  Radio Krka  foto     20  Radio Krka  foto dvorana

Spoštovani, 
zahvaljujemo se vam za obisk na dogodku Dan odprtih vrat Šolskega centra Novo mesto 22. novembra 2023. 

Veseli nas, da ste nas obiskali ter nam s tem dali priložnost, da pokažemo svoje delo in aktivnosti. 
Zahvaljujemo se vam za izkazano pozornost in zanimanje ob stojnici mednarodnih razvojnih projektov, ki jih izvajamo na Šolskem centru Novo mesto. 

THANKS FOR VISITING THE EVENT OPEN DOOR DAY OF THE SCHOOL CENTRE NOVO MESTO

Dear,
thank you for visiting the Open Door Day event of the School Centre Novo mesto on 22nd November 2023.

We are glad that you visited us and gave us the opportunity to show our work and activities.
We would like to thank you for your attention and interest at the stand of international development projects that we implement at the School Center Novo mesto.


22. november 2023
DOGAJANJE NA DOGODKU DAN ODPRTIH VRAT ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO

Spoštovani, 

vabimo vas, da si ogledate dogajanje na dogodku Dan odprtih vrat Šolskega centra Novo mesto 22. novembra 2023

O nas poročali tudi na Radiu Krka ter televiziji Vaš kanal.

Obiskovalci so bili navdušeni nad prikazanim dogajanjem. 


EVENTS AT THE OPEN DOOR DAY EVENT OF THE SCHOOL CENTRE NOVO MESTO 

Dear,
we invite you to see what was happening at the Open Day event of the School Centre Novo mesto on 22nd November 2023.

We were also reported on Radio Krka and TV Vaš kanal.

The visitors were impressed by the events shown.

   
                                                                                                                                                            17. november 2023
VABILO NA DAN ODPRTIH VRAT ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO 

Na Šolskem centru Novo mesto bomo 22. novembra 2023 od 11. do 18. ure organizirali dogodek Dan odprtih vrat

Predstavljeni bodo tudi vsi poklici, za katere izobražujemo na Šolskem centru Novo mesto.

Še več o dogodku si lahko preberete v vabilu.

Prijazno vabljeni.

INVITATION TO THE OPEN DOOR DAY OF THE SCHOOL CENTRE NOVO MESTO 

On 22th November 2023, from 11:00 a.m. to 6:00 p.m., we will organize an Open door day event at the School Centre Novo mesto.

At the event, we will present the project  BlendVET - Blended learning in vocational education and training.
All professions for which we train at the School Centre Novo mesto will also be presented.

More about the event you can read in the invitation.

You are welcome.

    10. november 2023
PREDSTAVILI SMO SE NA NACIONALNI STROKOVNI KONFERENCI

V sredo in četrtek, 8. in 9. novembra 2023 je v Rimskih Toplicah potekala 4. nacionalna strokovna konferenca Kreativna učna okolja. Konferenca je potekala pod sloganom Človek potrebuje tehnologijo ali tehnologija potrebuje človeka? Zbrane je z uvodnim nagovorom navdušil nekdanji predsednik republike Slovenije Borut Pahor. 

V sklopu konference smo oba dneva izvajali promocijske aktivnosti projekta KIPSI - Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Fotografije z dogodka si lahko ogledate v fotogaleriji in spletni strani projekta KIPSI

Več kot 100 strokovnjakov v vzgoji in izobraževanju si je ogledalo in se preizkusilo v uporabi spletnih rešitev za podporo kombiniranega učenja. Med drugim so si lahko ogledali gradiva za e-učenje na področju napredne videografije, obogatena z dinamiko H5P, poglobitvijo v virtualno resničnost in razširjeno resničnost in zapletenostjo razvoja resnih izobraževalnih računalniških iger. Posebno pozornost so pritegnili obogateni videoposnetki za različne strokovne programe, aplikacija, ki omogoča doživetje snemalnega dne v virtualni resničnosti ter računalniška igrica za pouk s področja elektrotehnike

Udeleženci so se strinjali, da so vsa orodja vsebinsko izredno bogata, interaktivna in učinkovita.


PRESENTING AT A NATIONAL PROFESSIONAL CONFERENCE

On Wednesday and Thursday, 8th and 9th November 2023, the 4th National Professional Conference on Creative Learning Environments took place in Rimske Toplice. The conference was held under the slogan Man needs technology or technology needs man? The opening speech was delivered by the former President of the Republic of Slovenia, Borut Pahor. 

During the conference, we carried out promotional activities for the project BlendVET - Blended learning in vocational education and training, on both days.
You can see photos from the event in the photo gallery and web page BlendVET  project. 

More than 100 education professionals visited and tried their hand at using online solutions to support blended learning. Among other things, they were able to see e-learning materials in the field of advanced videography, enriched with H5P dynamics, immersion in virtual reality and augmented reality, and the intricacies of developing serious educational computer games. Particular attention was drawn to enriched videos for various professional courses, an application that allows the experience of a recording day in virtual reality, and a computer game for the teaching of electrical engineering.

Participants agreed that all the tools were very rich in content, interactive and effective.
     
   6. november 2023
KREATIVNA UČNA OKOLJA 

Spoštovani, 
vabimo vas, da se nam pridružite na nacionalni strokovni konferenci Kreativna učna okolja, ki bo potekala v Rimskih Toplicah 8. in 9. novembra 2023

V okviru dogajanja konference bomo predstavili projekt KIPSI - Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Vljudno vabljeni. Pridružite se nam. 

CREATIVE LEARNING ENVIRONMENTS

Dear,
we invite you to join us at the national professional conference Creative Learning Environments, which will take place in Rimske Toplice on 8th and 9th November 2023.
As part of the conference, we will present the project BlendVET - Blended learning in vocational education and training.
 
You are welcome. Join us.

    19. oktober 2023
VABILO

Spoštovani, 
vabimo vas, da se nam pridružite na spletnem dogodku Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju in sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki ga namenjamo spodbujanju sodelovanja med poklicnimi in strokovnimi šolami ter nevladnimi organizacijami v kontekstu digitalizacije izobraževanja. 

Dogodek bo potekal v sredo, 25. oktobra 2023 med 13. in 15. uro na povezavi: https://arnes-si.zoom.us/j/93205562082?pwd=Ty9oSk9RSU5uOW1sYUtuaXB4OTZkUT09 

Na srečanju bomo v prvem delu predstavili kombinirano izobraževanje, učni pristop s katerim povezujemo poučevanje v razredu z učenjem v digitalnih učnih okoljih, kot ga razvijamo v projektu KIPSI . V drugem delu pa bomo prisluhnili predstavitvam nevladnih organizacij, ki razvijajo ustvarjalne, raziskovalne in izobraževalne aktivnosti, skrbijo za beleženje zgodovine slovenskega računalništva, z računalniško opremo oskrbujejo šolajoče in šole, se zavzemajo za odprtost kode in proste storitve ter nenazadnje za dostopnost tehnoloških rešitev osebam z različnimi oviranostmi.

Več informacij v priloženem vabilu. 

INVITATION

Dear,
we invite you to join us at an online event Combined education in vocational and professional education and cooperation with non-governmental organizations dedicated to promoting cooperation between vocational and professional schools and non-governmental organizations in the context of digitalization of education.

The event will take place on Wednesday, October 25th 2023, between 1:00 p.m. and 3:00 p.m. at the link: https://arnes-si.zoom.us/j/93205562082?pwd=Ty9oSk9RSU5uOW1sYUtuaXB4OTZkUT09 

In the first part of the meeting, we will present combined education, a learning approach that combines classroom teaching with learning in digital learning environments, as developed in the KIPSI project. In the second part, we will listen to the presentations of non-governmental organizations that develop creative, research and educational activities, take care of recording the history of Slovenian computing, supply students and schools with computer equipment, advocate for open code and free services and, last but not least, for the accessibility of technological solutions to people with various disabilities.

More information in the attached invitation.


    13. oktober 2023
PROJEKTNE AKTIVNOSTI NA ŠOLSKEM CENTRU NOVO MESTO

Projektne aktivnosti na Šolskem centru Novo mesto potekajo kot načrtovano. Med študijskim obiskom smo gostili enodnevno partnersko srečanje, naš projektni tim je sodeloval pri obiskih ostalih partnerskih šol po Sloveniji.

Spomladi so člani tima sodelovali pri pripravi kratkega filma o projektu. Med študijskim obiskom v Sloveniji so dijaki s ŠC Novo mesto poskrbeli za fotografsko poročanje, hkrati pa ustvarili video o dogajanju med študijskim obiskom, ki je bil premierno predvajan zadnji dan na zaključnem srečanju na CPI v okviru študijskega obiska.

Na projektnem področju je projektna skupina uspešno dokončala študijsko gradivo in aplikacijo. Dijaki so pomagali tudi pri oblikovanju študijskega gradiva in nalog, ki se uporabljajo v njihovih virtualnih učilnicah. Po koncu teh aktivnosti je ekipa prešla na testiranje in pilotiranje e-rešitev v skladu s strateškim načrtom šole.
Pred poletnimi počitnicami smo organizirali delavnico o ustvarjanju interaktivnega videa H5P v virtualni učilnici Moodle.

                                      6  Von Neumanova arhitektura računalnika                       6

PROJECT ACTIVITIES AT SCHOOL CENTRE NOVO MESTO

The BlendVET project at SC Novo mesto is still going strong. 

We hosted a part of the international exchange and visited their partner schools in Slovenia along with our foreign partners.

In the spring they helped to write a narration for a short film about the project. During the Slovenian study visit one of the students from SC Novo mesto provided photo coverage, captured each day as it happened and posted galleries daily. Another student followed visit with each of the partners and created an aftermovie of all the events that was premiered on the last day at the CPI final meeting of the study visit.
On the project front the project team successfully finalised the study materials and the application. Students also helped create study materials and tasks used in their virtual classrooms. When everything was finished on that front, the team moved on to testing and piloting of the solution as per the strategical plan of the school.

Before the summer break the school held a workshop on creating interactive H5P video in Moodle virtual classroom.


    18. september 2023
TEACHER, THINK TWICE!
 
Z veseljem delimo nedavni znanstveni članek o našem projektu, ki osvetljuje preobrazbeno moč kombiniranega učenja v poklicnem izobraževanju.

Naslov: “Teacher, Think Twice: About the Importance and Pedagogical Value of Blended Learning Design in VET”. Avtorja: Danijela Makovec Radovan in Marko Radovan.

Celoten članek najdete na (odprt dostop): https://lnkd.in/dXxANYBK.

Ponujamo vam kratek vpogled v ugotovitve študije:
Študija: Študija je bila izvedena s 106 dijaki, vpisanimi v poklicne in strokovne izobraževalne programe v Sloveniji, in je bila namenjena pilotni izvedbi kombiniranega učenja. Njihove izkušnje so bile analizirane in ocenjene.
Ključna spoznanja:
  Različni rezultati: Različni učni pristopi so prinesli različne rezultate glede obremenitve učencev, učnih rezultatov in motivacije. Srečanja v živo in vključevanje tehnologije virtualne/obogatene resničnosti (VR/AR) sta predstavljala edinstvene izzive, medtem ko so se sodelovalno skupinsko delo in spletna srečanja, osredotočeni na razvoj poklicnih spretnosti, izkazali za zelo koristne.
  Vloga podpore: Študija je poudarila ključno vlogo povratnih informacij in podpore učitelja v spletnih učnih okoljih ter poudarila pomen mentorstva in vodenja v digitalnem okolju.
  Moč kombiniranega učenja: Na splošno raziskava poudarja pozitivne možnosti uporabe kombiniranega učenja v poklicnem izobraževanju. Vendar poudarja potrebo po skrbnem načrtovanju in strateških pedagoških premislekih.

Te ugotovitve so dokaz zavezanosti projekta KIPSI (BlendVet) k razvoju izobraževalnih metodologij in veseli nas, da bomo še naprej raziskovali inovativne načine za izboljšanje poklicnega izobraževanja s kombiniranim učenjem.

TEACHER, THINK TWICE!

We are thrilled to share a recent scientific article about our project that sheds light on the transformative power of blended learning in vocational education.

Title: “Teacher, Think Twice: About the Importance and Pedagogical Value of Blended Learning Design in VET”. Authors: Danijela Makovec Radovan and Marko Radovan.

You can find full article here (open access): https://lnkd.in/dXxANYBK.

Here’s a glimpse into the study’s findings:
The Study: Conducted with 106 students enrolled in a vocational education program in Slovenia, the study subjected these students to a pilot implementation of blended learning. Their experiences were analyzed and assessed.
Key Insights:
  Diverse Outcomes: Different teaching approaches yielded varying results in terms of student workload, learning outcomes, and motivation. Live sessions and the integration of virtual reality/augmented reality (VR/AR) technology presented unique challenges, while collaborative group work and online courses focused on professional skill development proved highly beneficial.
  The Role of Support: The study emphasized the critical role of feedback and instructor support in online learning environments, underlining the importance of mentorship and guidance in the digital realm.
  The Power of Blended Learning: Overall, the research highlights the positive potential of adopting blended